Rekonštrukcia basketbalového ihriska Žehrianska – Projekt UKONČENÝ

Mestská časť Bratislava-Petržalka sa zapojila do výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie územných dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na rok 2019 a na projekt „Rekonštrukcia basketbalového ihriska Žehrianska“ získala dotáciu v celkovej výške 8.000 eur.

Cieľom projektu, ktorý vychádzal z potrieb miestnej komunity i športovej verejnosti je podpora voľnočasových a športových aktivít detí, mládeže i dospelých prostredníctvom obnovy basketbalového ihriska na Žehrianskej 12, Petržalka – Lúky 8. Obnova sa bude týkať výmeny poškodeného asfaltového povrchu, na ktorom sú v súčasnosti rôzne povrchové nerovnosti, od hrubých prasklín až po vydutiny. Súčasťou rekonštrukcie je aj nové čiarovanie ihriska a repasovanie basketbalových košov.

Projekt sa týka revitalizácie plochy s vysokým potenciálom využívania. Vychádza z potrieb danej komunity i športovej verejnosti. Basketbalové ihrisko v tesnej blízkosti verejného detského ihriska, vybudovaného miestnou komunitou rodičov, poskytuje priestor pre aktívne trávenie voľného času detí i dospelých. Na ihrisku pravidelne hrávajú aj basketbalisti klubu BSC Bratislava v rámci mimotréningových aktivít. Okrem hlavného prínosu – podpory voľnočasových a športových aktivít širokej verejnosti, má projekt aj nezanedbateľné vedľajšie prínosy -zveľadenie verejného priestoru, zlepšenie kvality sídliskového života a aktívne zapojenie miestnej komunity do údržby verejného priestoru. Ako súčasť projektu bola naplánovaná aj komunitná brigáda s cieľom namaľovať betónový múrik oddeľujúci basketbalové a detské ihrisko. Z dôvodu neskoršieho decembrového termínu ukončenia rekonštrukcie bola brigáda posunutá na jarné obdobie. Práve aktívne zapojenie miestnej komunity do obnovy a následnej údržby basketbalového ihriska je špecifickým prínosom, vďaka ktorému má projekt udržateľný charakter.

web od 2day