Rekonštrukcia verejných detských ihrísk – PROJEKT UKONČENÝ

Mestská časť Bratislava-Petržalka sa zapojila do výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie územných dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na rok 2019 a na projekt „Obnova verejných detských ihrísk v Petržalke“ získala dotáciu v celkovej výške 8.000 eur.

Cieľom projektu je revitalizácia verejného priestoru a podpora voľnočasových aktivít detí prostredníctvom obnovy herných prvkov na štyroch detských ihriskách. Obnova sa bude týkať demontáže starých poškodených prvkov a ich výmeny za nové prvky s dôrazom na bezúdržbové materiály s dlhou životnosťou a antivandal vlastnosťami ako napr. kov s pozinkovanou úpravou a HDPE plasty. Nové herné prvky a ich montáž zabezpečí externá firma, pričom práce sú predbežne naplánované období september-november 2019.

Súčasťou projektu sú verejné detské ihriská:
VDI 106 / Fedinova 18
VDI 133 / Budatínska 63
VDI 138 / Šášovská 2-4
VDI 142 / Jasovská 17

web od 2day