Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine – Petržalka

Projekt: Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine – Petržalka

Cieľ: 9.1 – Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine

Prijímateľ: Mestská časť Bratislava-Petržalka

Nenávratný finančný príspevok: 3 450 200,00 EUR

Výška finančnej podpory z EÚ: 3 450 200,00 EUR

web od 2day