Rozvoj infraštruktúry vodného turizmu a cykloturistickej infraštruktúry na území Veľkého Draždiaka

 

Cieľom projektu je prispieť k rozvoju miestneho cestovného ruchu v okolí Veľkého Draždiaka a vytvoriť kvalitný verejný priestor pre všetkých návštevníkov. Mestská časť získala finančné prostriedky z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy v rámci výzvy na podporu životného prostredia a rozvoja vidieka vo výške 4.500 eur, ktoré využije práve na skvalitnenie služieb v tejto lokalite, a to formou výmeny a doplnenia potrebného mobiliáru, ktorý môže zatraktívniť miesto na kvalitnejšie užívanie, rekreáciu – koše na triedený odpad, stojany na bicykle, servisný cyklostojan a prezliekacích kabínok.

Veľký Draždiak mal v minulosti prioritnú funkciu ako zásobník štrku pre výstavbu. Pôvodne nebol určený na rekreáciu a oddych. To sa však v priebehu rokov zmenilo a momentálne patrí Veľký Draždiak k najobľúbenejším lokalitám v bratislavskej Petržalke. Lokalita patrí s počtom bytom k hustejšie obývaným.

Okrem iného láka Veľký Draždiak aj dobrou prístupnosťou, či už osobným motorovým vozidlom, prostriedkami MHD, chodníkom a cyklotrasou. Z toho dôvodu je jazero navštevované všetkými skupinami obyvateľov nielen z okolia. Momentálne sa tam však nenachádza dostatočný mobiliár, ktorý by vedel zabezpečiť všetky potrebné služby návštevníkov a rekreantov. Mestská časť Bratislava-Petržalka chce predmetný mobiliár zabezpečiť tak, aby nebol rušivým elementom pre tých, ktorí si chcú vychutnať pobyt v mestskej prírode. V poslednom roku prišlo k miernemu skvalitneniu služieb ako napr. častejšie vysypávanie košov na komunálny odpad, osadenie tabúľ o nekŕmení labutí a iného vodného vtáctva. Ďalej mohli návštevníci jazera využívať počas letnej sezóny aj verejné toalety bez poplatku. Postupnými krokmi chce Petržalka lokalitu Veľkého Draždiaka ďalej skvalitňovať. Vďaka podpore Bratislavského samosprávneho kraja, by to bolo možné už letnú sezónu roku 2021.

Koše na triedený odpad – V rámci projektu navrhujeme plošné pokrytie brehov jazera Veľký Draždiak nádobami na odpad, ktoré zodpovedajú systému zberu pre triedené zložky KO (papier, plasty, sklo, kovy). Odpadové koše navrhujeme osadiť v najviac frekventovaných lokalitách, najmä v plážovej časti jazera. Koše budú zhotovené z materiálu, ktorý nie je náchylný na úplne poškodenie vandalmi. Podľa monitoringu vyprodukovaných odpadov v predmetnej lokalite, je možné konštatovať, že prevažnú väčšinu odpadov tvoria jednorazové plasty (poháre, taniere, príbory), obaly z hliníka (plechovky) a rôzne komunálne odpady. Vzhľadom na skutočnú produkciu odpadov považujeme v rámci projektu za dôležité osadiť nádoby zodpovedajúce triedenému systému zberu, ktorý momentálne v danej lokalite absentuje.

Servisný cyklostojan a ďalšie cyklostojany – Servisný cyklostojan umožňuje dofúkať pneumatiky, opraviť defekt, či využiť náradie k rôznym iným neočakávaným jednoduchým opravám ako je uvoľnený pedál, nosič či detská sedačka. Náradie je skryté vo vnútri stojanu a výkonná hustilka je umiestnená v kovovom ochrannom kryte. Bežné cyklostojany by doplnili už tie existujúce. Uchytené by mali byť zabetónovaním do zeme.

Prezliekacie kabínky – Prezliekacie kabínky alebo mobilné prezliekarne plánujeme osadiť v častiach, kde sa združuje najviac kúpajúcich rekreantov. Zároveň je dôležité, aby nepôsobili rušivo.

 

web od 2day