Spoločne EKO – učiaca záhrada

Zámerom projektu je vybudovanie prírodnej záhrady v areáli základnej školy Holíčska 50, ktorá bude slúžiť ako ukážková pre ostatné školy, nakoľko dlhodobým cieľom mestskej časti je, aby prírodné záhrady boli súčasťou všetkých materských a základných škôl.

Časť finančných prostriedkov získala petržalská samospráva z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy v rámci výzvy na podporu životného prostredia a rozvoja vidieka. Dotácia vo výške 1.870 eur tak pomôže pri realizácii záhrady, ktorá bude rešpektovať prirodzené procesy v prírode, podporovať biodiverzitu a tradičné hospodárenie bez použitia hnojív a pesticídov, nakoľko by mohli narušiť rovnováhu prirodzeného ekosystému. Mestská časť v spolupráci so školou vybuduje učiacu záhradu –zamestnanci pomôžu s nákupom, dovozom materiálu a najťažšími prácami, úpravou povrchu, zabudovaním informačných tabúľ. Pedagógovia so žiakmi si vybudujú vyvýšené záhony na výsadbu zeleniny, bylinkovú špirálu, vysadia popínavé rastliny, tuje, ktoré budú vytvárať skrýše pre deti, ale aj pre vtáky, osadia kompostér, hmyzí hotel neďaleko kvetinového záhonu, vysadia kúsok kvitnúcej lúky, zavesia krmítko a napájadlo pre vtáky, umiestnia nádobu na zber dažďovej vody tak, že bude zachytávať dažďovú vodu a deti ňou budú môcť polievať záhony. Súčasťou záhrady bude aj informačná tabula o hmyze a lúčnych kvetoch od BROZ a tiež drevený herný prvok PEXESO na prírodnú tému. Svojpomocne si vybudujú chodník pre bosé nohy z prírodných materiálov.

 

web od 2day