Večery autentického folklóru 2020

Mestská časť Bratislava-Petržalka uspela so žiadosťou o dotáciu v rámci výzvy Fondu na podporu umenia v programe 4.4.1 Tradičná kultúra a folklorizmus a pre podujatie Večery autentického folklóru získala finančné prostriedky vo výške 5.000 EUR.

Projekt Večery autentického folklóru existuje a kontinuálne sa realizuje už od roku 1997. Jeho cieľom je predstaviť v
mestskom prostredí folklór, tradície a zvyklosti z jednotlivých obcí a regiónov Slovenska najmä prostredníctvom autentických
folklórnych súborov a ich vystúpení. Projekt umožňuje ľuďom, ktorí sa do hlavného mesta SR prisťahovali z rôznych kútov
Slovenska, udržiavať s krajom, kde vyrastali, úzky kontakt a zároveň novej generácii predstaviť folklór ako súčasť nášho
kultúrneho povedomia. Hlavným zámerom mestskej časti je atraktívnou formou prezentovať tradičnú kultúru a folklorizmus a
osloviť spoločenstvo ľudí, ktorým nie je ľahostajné zachovanie tradičnej slovenskej kultúry a identity. V lokálnom kontexte
ide o tradičné významné podujatia.

web od 2day