Výstavba detského ihriska na Pečnianskej ulici

Komplexná realizácia výstavby detského ihriska s osadením certifikovaných hracích prvkov pre deti a mládež, mäkkej dopadovej plochy a mobiliáru. Ide o zabezpečenie výstavby detského ihriska na Pečnianskej ulici v Petržalke na náklady hlavného mesta z finančných prostriedkov vo výške 80.000 EUR z rozpočtovej položky poslanecké priority na rok 2019, a to na základe Zmluvy o spolupráci medzi mestskou časťou Bratislava-Petržalka a hlavným mestom SR Bratislava.

web od 2day