Zníženie dopadov koronavírusovej pandémie a ochrana verejného zdravia – Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava a mestskej funkčnej oblasti Bratislava

Projekt: „Zníženie dopadov koronavírusovej pandémie a ochrana verejného zdravia – Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava a mestskej funkčnej oblasti Bratislava“

Cieľ: Ochrana verejného zdravia

Prijímateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Nenávratný finančný príspevok: 1 908 298,31 EUR

Výška finančnej podpory z EÚ: 1 895 507,13 EUR

 

web od 2day