Rekonštrukcia basketbalového ihriska Žehrianska

Mestská časť Bratislava-Petržalka sa zapojila do výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie územných dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na rok 2019 a na projekt „Rekonštrukcia basketbalového ihriska Žehrianska“ získala dotáciu v celkovej výške 8.000 eur.

Cieľom projektu je podpora voľnočasových a športových aktivít detí, mládeže i dospelých prostredníctvom obnovy basketbalového ihriska. Obnova sa bude týkať výmeny poškodeného asfaltového povrchu, na ktorom sú v súčasnosti rôzne povrchové nerovnosti, od hrubých prasklín až po vydutiny. Súčasťou rekonštrukcie je aj nové čiarovanie ihriska a repasovanie basketbalových košov.

Projekt sa týka revitalizácie plochy s vysokým potenciálom využívania. Vychádza z potrieb danej komunity i športovej verejnosti. Basketbalové ihrisko v tesnej blízkosti verejného detského ihriska, vybudovaného miestnou komunitou rodičov, poskytuje priestor pre aktívne trávenie voľného času detí i dospelých. Na ihrisku pravidelne hrávajú aj basketbalisti klubu BSC Bratislava v rámci mimotréningových aktivít.

Hlavným cieľom projektu je podpora voľnočasových a športových aktivít detí, mládeže i dospelých prostredníctvom obnovy basketbalového ihriska, pričom nezanedbateľné sú aj jeho vedľajšie prínosy ako zveľadenie verejného priestoru, zlepšenie kvality sídliskového života, dlhodobá investícia do športu a rozvoja komunity.

web od 2day