Územný rozvoj

Referát územného rozvoja a GIS na území mestskej časti:

  • zabezpečuje koncepčnú a koordinačnú činnosť v oblasti územného plánovania,
  • obstaráva územnoplánovacie podklady a územné plány zón,
  • poskytuje územnoplánovacie informácie a konzultácie,
  • pripravuje vyjadrenia mestskej časti k investičnej činnosti,
  • pripravuje zasadnutia Komisie územného plánu, výstavby a rozvoja,
  • zisťuje základ poplatku za rozvoj,
  • zabezpečuje určovanie súpisných a orientačných čísiel.

Referát územného rozvoja a GIS

Ing. arch. Viktor Kasala
Vedúci referátu
Mobil: +421 947 487 171
E-mail: viktor.kasala@petrzalka.sk
Kancelária č. 406, 4. poschodie

Ing. arch. Zuzana Gazsová
Tel.: +421-2-68 288 836
E-mail: zuzana.gazsova@petrzalka.sk
Kancelária č. 401, 4. poschodie

Ing. arch. Lucia Končal Klinková
Telefón: +421-2-68 288 836
lucia.koncal@petrzalka.sk
Kancelária č. 401, 4. poschodie

Jana Jantová
Tel.: +421-2-68 288 839
E-mail: jana.jantova@petrzalka.sk
Kancelária č. 406, 4. poschodie

Iveta Krútilová
Tel.: +421-2-68 288 838
E-mail: iveta.krutilova@petrzalka.sk
Kancelária č. 405, 4. poschodie

Mgr. Jakub Krivý
GIS špecialista
Telefón: +421-2-68 288 836
jakub.krivy@petrzalka.sk
Kancelária č. 401, 4. poschodie

web od 2day