Územný rozvoj

Referát územného rozvoja a GIS na území mestskej časti:

  • zabezpečuje koncepčnú a koordinačnú činnosť v oblasti územného plánovania,
  • obstaráva územnoplánovacie podklady a územné plány zón,
  • poskytuje územnoplánovacie informácie a konzultácie,
  • pripravuje vyjadrenia mestskej časti k investičnej činnosti,
  • pripravuje zasadnutia Komisie územného plánu, výstavby a rozvoja,
  • zisťuje základ poplatku za rozvoj,
  • zabezpečuje určovanie súpisných a orientačných čísiel.

web od 2day