Rybárske lístky

Rybárske lístky sa vydávajú na základe predloženého a platného dokladu totožnosti (OP) na 4. poschodí, č. dv. 421 v stránkových dňoch a hodinách. Poplatok za vydanie rybárskeho lístka (RL) je určený zákonom č.145/1995 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov.

Obdobie Cena
Týždenný RL 1,50 €
Mesačný RL 3,00 €
Ročný RL 7,00 €
Trojročný RL 17,00 €
Vydanie duplikátu 1,50 €

Rybárske lístky vybavíte u Ľubici Boršovej:
Tel.: +421-2-68 288 852
Mobil: +421 947 487 225
E- mail: lubica.borsova@petrzalka.sk
Kancelária č. 421, 4. poschodie

Na vydanie rybárskeho lístka sa zľava ZŤP nevzťahuje.

Detské rybárske lístky sa vydávajú deťom bezplatne a na základe vyplneného súhlasu zákonného zástupcu na vydanie rybárskeho lístka pre dieťa mladšie ako 15 rokov.

Súhlas zákonného zástupcu na vydanie rybárskeho lístka pre dieťa mladšie ako 15 rokov nájdete TU.

web od 2day