Rybárske lístky

Rybárske lístky sa vydávajú na základe predloženého a platného dokladu totožnosti (OP) na 4. poschodí, č. dv. 419 v stránkových dňoch a hodinách. Poplatok za vydanie rybárskeho lístka (RL) je určený zákonom č.145/1995 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov.

Obdobie Cena
Týždenný RL 1,50 €
Mesačný RL 3,00 €
Ročný RL 7,00 €
Trojročný RL 17,00 €
Vydanie duplikátu 1,65 €

Rybárske lístky vybavíte u Lubici Boršovej.
Tel.: +421-2-68 288 852
E- mail: lubica.borsova@petrzalka.sk
Kancelária č. 419, 4. poschodie

Na vydanie rybárskeho lístka sa zľava ZŤP nevzťahuje.

Detské rybárske lístky sa vydávajú deťom bezplatne a na základe vyplneného súhlasu zákonného zástupcu na vydanie rybárskeho lístka pre dieťa mladšie ako 15 rokov.

web od 2day