Rybárske lístky

Rybárske lístky sa vydávajú na základe predloženého a platného dokladu totožnosti (OP) na prízemí, číslo dverí 002 v stránkových dňoch a hodinách. Poplatok za vydanie rybárskeho lístka (RL) je určený zákonom č.145/1995 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov.

Obdobie Cena
Týždenný RL 3 €
Mesačný RL 5 €
Ročný RL 10 €
Trojročný RL 25 €
Vydanie duplikátu 1,50 €

KDE VYBAVÍTE RYBÁRSKE LÍSTKY?
kancelária č. 002, prízemie
Telefón: +421-2-68 288 510
Mobil: +421 947 487 151

Na vydanie rybárskeho lístka sa zľava ZŤP nevzťahuje. Detské rybárske lístky sa vydávajú deťom bezplatne a na základe vyplneného súhlasu zákonného zástupcu na vydanie rybárskeho lístka pre dieťa mladšie ako 15 rokov.

Súhlas zákonného zástupcu na vydanie rybárskeho lístka pre dieťa mladšie ako 15 rokov nájdete TU.

web od 2day