Vraky vozidiel

Petržalka ponúka majiteľom odtiahnutie a spracovanie auto vrakov zadarmo

Majitelia vrakov aut v Petržalke môžu ušetriť niekoľko eur, ak sa obrátia priamo na MÚ v Petržalke ktorý im zabezpečí odtiahnutie a zlikvidovanie starého vozidla.

Vraky na parkoviskách zaberajú parkovacie miesta, ktoré by mohli využívať ostatní obyvatelia, sú terčom vandalizmu a s tým súvisiacimi nebezpečenstvami. Olej v motore, prevodovke, tlmičoch, brzdová a nemrznúca kvapalina, batéria a ďalšie veci predstavujú ekologické riziko. V prípade poškodených vrakov sa môžu dostať do prírody a preto sa ich treba čo najskôr zbaviť.

Petržalčan s trvalým pobytom v Petržalke môže na miestnom úrade požiadať o odtiahnutie a zlikvidovanie svojho vozidla, ktoré už nepoužíva.

Čo je potrebné spraviť k odtiahnutiu vozidla:

  • podpísať čestné prehlásenie na matrike MÚ v Petržalke, že súhlasí s odtiahnutím a zlikvidovaním svojho vozidla a zároveň splnomocňuje MÚ na tento úkon
    Správny poplatok za overenie jedného podpisu je 2€.
  • treba si priniesť platný občiansky preukaz (ak je neplatný, občan predloží potvrdenie o občianskom preukaze z polície)
  • technický preukaz k vozidlu k nahliadnutiu ( malý aj veľký technický preukaz k vozidlu)

Po podpísaní čestného prehlásenia a splnomocnenia ponecháte tento dokument na matrike. Následne Vám zavolá náš pracovník a dohodne si s Vami presný termín odtiahnutia Vášho motorového vozidla.

Pri odvoze auta na vrakovisko odovzdáte pracovníkovi malý aj veľký technický preukaz a kľúče od auta, ktoré sú potrebné odovzdať pri zlikvidovaní vozidla.

Potvrdenie o zošrotovaní vozidla Vám pošleme na adresu Vášho trvalého pobytu.

Na podpis splnomocnenia je potrebné si dohodnúť presný termín telefonicky na čísle 02/68 288 510 alebo 02/68 288 801.

web od 2day