Príspevok 90 EUR mesačne na súkromnú škôlku pre petržalské deti

V kontexte nášho, práve realizovaného projektu prestavby a výstavby nových 10 tried verejných materských škôl v Petržalke s kapacitou približne 250 miest naša samospráva organizuje druhé kolo zápisu zatiaľ neprijatých detí. Veríme, že väčšinu z týchto nových miest sa nám – aj vďaka obrovskej snahe kolegov z úradu – podarí sprístupniť ešte do konca kalendárneho roka.

Žiaľ, naše kapacity stále nedokážu vyhovieť úplne všetkým žiadostiam, no veríme, že týchto prípadov bude v školskom roku 2021/2022 opäť výrazne menej. O to viac ĎAKUJEME za spoluprácu, pochopenie i strpenie. Žiadosti je nutné poslať v týždni do 13. augusta.  K dispozícii sú novovzniknuté triedy v škôlkach na Lietavskej 1, Iľjušinovej 1, Turnianskej 6, Bohrovej 1 a Turnianskej 10. Všetky potrebné informácie nájdete TU. 

VIAC INFO o zápise detí do verejných materských škôl v Petržalke:
Mgr. Anna Sonneková, anna.sonnekova@petrzalka.sk, +421 2 68 288 833

ZÁPIS DO NAŠICH MATERSKÝCH ŠKÔL 2021/2022
(priebežné porovnanie s 2020/2021)
– celkový počet žiadostí v prvom kole: 1553 (o 250 detí menej)
– prijatých detí v prvom kole: zatiaľ 913 (o 45 detí viac)
– neprijatých detí v prvom kole: zatiaľ 640 (o 295 detí menej)

Ak naše materské školy nemohli v prvom kole zápisu do ďalšieho školského roka prijať práve vaše dieťa, zatiaľ nezúfajte. Naši volení zástupcovia na júnovom zasadnutí miestneho zastupiteľstva opäť schválili finančné prostriedky na podporu vzdelávania pre 40 detí v súkromných materských školách počas celého školského roka 2021/2022.

O príspevok vo výške 90 EUR mesačne v čistom na jedno dieťa môžete Petržalku požiadať, ak vaše dieťa nebolo prijaté do žiadnej z našich – aktuálne už 25 materských škôl – ani po odvolaní a ak mesačný príjem vašej domácnosti nepresahuje sumu 500 EUR na osobu v čistom. Žiadosť je nutné do 15. augusta (vrátane) doručiť poštou či osobne kolegom z podateľne či oddelenia sociálnych vecí nášho úradu.

VIAC INFO o nenávratnom finančnom príspevku od Petržalky:
Mgr. Mária Klátiková, maria.klatikova@​petrzalka.sk, +421-2-68 288 857 alebo 0947 487 421.

DÔLEŽITÉ DOKUMENTY K ŽIADOSTI O PRÍSPEVOK
výzva na podanie žiadosti
– formulár so žiadosťou vo formátoch .docx, .odt alebo .pdf
– právne predpisy: VZN_06_2015, VZN_03_2016 a VZN_11_2019

web od 2day