Prehľad žiadostí o dotáciu v roku 2018

Podľa VZN č. 7/2015, ktoré nadobudlo účinnosť 15. októbra 2015, v znení VZN č. 7/2017, ktoré nadobudlo účinnosť 01. júna 2017, o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka, predloží žiadateľ mestskej časti žiadosť o poskytnutie dotácie s výnimkou grantovej dotácie vo výške do 2 000 eur najneskôr do 31. októbra príslušného kalendárneho roka. V prípade dotácie, ktorej žiadaná výška je vyššia ako 2 000 eur najneskôr do 31. marca príslušného kalendárneho roka.

O poskytnutí dotácie vrátane grantovej dotácie podľa žiadanej výšky rozhoduje do 2 000 eur starosta mestskej časti do 60 dní od podania žiadosti. Nad 2 000 eur rozhodne miestne zastupiteľstvo mestskej časti spravidla do 90 dní. Neschválené žiadosti dotácie môžu posudzované komisiami a následne schválené miestnym zastupiteľstvom zo sumy dotácie určenej na rozhodovanie miestneho zastupiteľstva. Z celkovej sumy vyčlenenej na dotácie v danom roku je na rozhodovanie starostu vyčlenených 25 % a na rozhodovanie miestneho zastupiteľstva 75 %.

V rozpočte mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2018 bolo na tento účel v programe 1, podprogram 5 schválených 100.000 eur.

Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva dňa 24.4.2018
Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva dňa 29.5.2018

 

Prehľad žiadostí o dotáciu v roku 2018
Žiadateľ Účel Požadovaná suma (€) Poskytnutá dotácia (€) Odôvodnenie poskytnutia alebo zamietnutia dotácie
OZ VOTUM dovybavenie muzikoterapeutickej miestnosti 2000,00 0,00 zamietnuté starostom
NO DOM RAFAEL vybavenie rehabilitačnej miestnosti 2000,00 0,00 zamietnuté starostom
OZ VIERA LÁSKA NÁDEJ denné aktivity v Centre Svetielko na Vavilovovej ulici 1762,80 500,00 schválené starostom
OZ ULITA aktivity Komunitného centra Kopčany 2000,00 1000,00 schválené starostom
OZ RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE PRI ZŠ PANKÚCHOVA aktivity a podujatia k 30. výročiu založenia ZŠ Pankúchova 1995,00 1000,00 schválené starostom
OZ JEDEN23223 tanečná súťaž Grand Gala 2018 2000,00 2000,00 schválené starostom
OZ PERUN Bratislava SUP RACE II ročník 1000,00 300,00 schválené starostom
OZ DO Bratislavský Fénix Farebne a športom proti drogám 500,00 200,00 schválené starostom
OZ TOP liga detská súťaž v malom futbale 4500,00 0,00 zamietnuté Miestnym zastupiteľstvom
OZ BSN 1930 sociálno-rehabilitačný projekt 500,00 500,00 schválené starostom
OZ Moonlight camp Na palube jednorožca 2000,00 1500,00 schválené starostom
OZ Domov pre každého Domov pre každého 2018 10000,00 2715,00 schválené Miestnym zastupiteľstvom
OZ Boiler European Film Award 2018 500,00 500,00 schválené starostom
OZ Presadíme Petržalka – miesto pre život 7450,00 1900,00 schválené Miestnym zastupiteľstvom
OZ Slovenské ľadové medvede LIDO 2018 600,00 600,00 schválené starostom
Be Cool, s.r.o. ČSOB zimná séria 600,00 600,00 schválené starostom
Be Cool, s.r.o. ČSOB Bratislava maratón 2500,00 1100,00 schválené Miestnym zastupiteľstvom
NO DEPAUL SLOVENSKO Iba zdravý človek sa vie pohnúť ďalej 10000,00 2533,00 schválené Miestnym zastupiteľstvom
OZ Pedál Údržba areálu lesíka pri starej BMX dráhe 2000,00 1000,00 schválené starostom
Závodisko, š.p. Jarná cena Petržalky 1500,00 1500,00 schválené starostom
CS MUSIC – Dušan Tlolka Koncert pre Jozefa Barinu – DK Lúky 2000,00 0,00 zamietnuté starostom
OZ Vagus projekt Streetwork 1000,00 0,00 zamietnuté starostom
OZ Petržalčanka Petržalské páračky a Dožinky 7000,00 4000,00 schválené Miestnym zastupiteľstvom
OZ Adevyk Zlatý Amos 2018 2000,00 2000,00 schválené starostom
OZ Pedál prestavba starej BMX dráhy na Hannovej ulici na pump track 2000,00 0,00 zamietnuté starostom
OZ Na hrane Slnečné hodiny – údržba a lezecká súťaž 7950,00 1000,00 schválené Miestnym zastupiteľstvom
OZ MUDr. Ivana Novotného Terénna terapia Čingov 1300,00 1000,00 schválené starostom
OZ Lúčka zahraničný zájazd DFS Lúčka 9000,00 3500,00 schválené Miestnym zastupiteľstvom
OZ Lúčka celovečerný program „Lúčka a hosť“ 2000,00 1000,00 schválené starostom
OZ Dolphins podpora para plávania 5200,00 2197,00 schválené Miestnym zastupiteľstvom
OZ Slovakia karting club majstrovstvá sveta vo vytrvalostných pretekoch 5100,00 2500,00 schválené Miestnym zastupiteľstvom
OZ Bratislavský chlapčenský zbor Letná hudobná škola 2200,00 1490,00 schválené Miestnym zastupiteľstvom
OZ Život v meste MDD – Ovsišstké námesie a aktivity spojené s 30. výročím založenia ZŠ Pankúchova 2500,00 854,00 schválené Miestnym zastupiteľstvom
OZ Stopa Slovensko projekt „Vzdelaním k lepšej praxi“ 438,00 0,00 zamietnuté starostom
OZ JEDEN23223 Zakúpenie mobilného parketu s podložkou 12870,00 4000,00 schválené Miestnym zastupiteľstvom
DANSOVIA, s.r.o. Kúpa a inštalácia LED osvetlenia v tanečnej škole Dansovia 4091,82 2000,00 schválené Miestnym zastupiteľstvom
OZ MUDr. Ivana Novotného Prevencia drogových a iných závislostí 530,00 530,00 schválené starostom
OZ Hájenka vytvorenie nového projektového čísla „Koza zdochla“ 7140,00 2000,00 schválené Miestnym zastupiteľstvom
OZ Nádej renovácia priestorov 2775,00 1749,00 schválené Miestnym zastupiteľstvom
OZ Kaspian projekt „Spájame prekážkami“ 6000,00 2631,00 schválené Miestnym zastupiteľstvom
OZ Odyseus projekt „Chráň sa sám“ 7650,00 2169,00 schválené Miestnym zastupiteľstvom
OZ Spoločnosť priateľov športu kultúrno-športové podujatie 6950,00 3000,00 schválené Miestnym zastupiteľstvom
OZ Deti na štarte Týždeň športu s gepardom 18700,00 3500,00 schválené Miestnym zastupiteľstvom
OZ Beh si ty Run fest Petržalka 2018 5000,00 2400,00 schválené Miestnym zastupiteľstvom
Slovenská triatlonová akadémia Pressburg Triathlon 2018 10000,00 9000,00 schválené Miestnym zastupiteľstvom
OZ Zväz potápačov Slovenska European international cup 2500,00 1000,00 schválené Miestnym zastupiteľstvom
ŠK Slovan – šachový klub podpora činnosti klubu 4400,00 1500,00 schválené Miestnym zastupiteľstvom
OZ Konduktor rekonštrukcia plechovej plastiky „Strom života“ 4500,00 1500,00 schválené Miestnym zastupiteľstvom
OZ Assos Nelux celoročnná tanečná činnosť 8000,00 3500,00 schválené Miestnym zastupiteľstvom
OZ Assos Nelux Dance power 5000,00 0,00 zamietnuté Miestnym zastupiteľstvom
OZ Mostík Bratislavský dobový piknik 4795,00 0,00 zamietnuté Miestnym zastupiteľstvom
OZ Múzeum Petržalského opevnenia Mobilizácia 2018 a podpora múzea 6840,00 4000,00 schválené Miestnym zastupiteľstvom
OZ Združenie nezávislých expertov pre otázky dejín a života zahraničných Slovákov publikácia o Petržalke 5150,00 1500,00 schválené Miestnym zastupiteľstvom
OZ Jokerit podpora činnosti klubu 25000,00 5000,00 schválené Miestnym zastupiteľstvom
OZ Slovenský zväz protifašistických bojovníkov podpora činnosti klubu 2300,00 760,00 schválené Miestnym zastupiteľstvom
OZ Stopa Slovensko materiálno-technické vybevenie 737,50 300,00 schválené starostom
OZ RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE PRI MŠ LACHOVA 40. výročie založenia 2000,00 1000,00 schválené starostom
OZ Amavet tábor pre znevýhodnené deti 640,00 600,00 schválené starostom
OZ Miestna organizácia Jednoty dôchodcov Športové hry pre petržalských seniorov 600,00 600,00 schválené starostom
OZ Mladé talenty Slovenska podpora tanečného páru 1950,00 1000,00 schválené starostom
OZ Mosty – Gesharim projekt „Ubránili sme sa“ 2000,00 2000,00 schválené starostom
FO Tomáš Mateovič – KOVMAT 8. narodeniny Deafclub 1500,00 1000,00 schválené starostom
OZ Šport a zdravie Športový deň detí 1920,00 0,00 zamietnuté starostom
OZ Samaria projekt „Rozhodni sa pomáhať“ 2000,00 2000,00 schválené starostom
OZ Umelecká loď Loď – divadlo v podpalubí 2000,00 0,00 zamietnuté starostom
OZ Lojzo projekt „Petržalská baretka a Teplákový bál „ 1999,00 500,00 schválené starostom
OZ Impulz projekt „Spoločne vytvorme farebný svet“ 1950,00 270,00 schválené starostom
OZ Domka – združenie saleziánskej mládeže farský rodinný tábor Daliborko 1000,00 0,00 rozpočet na rok 2018 bol naplnený
OZ Slovakia karting club vytrvalostné motokárové závody 2000,00 0,00 rozpočet na rok 2018 bol naplnený
OZ Poleno medzinárodný festival v Egypte – október 2018 3000,00 0,00 rozpočet na rok 2018 bol naplnený
OZ Spolu Rekondičný pobyt 3160,00 0,00 rozpočet na rok 2018 bol naplnený
BE COOL s.r.o. Telekom Night Run 2018 6000,00 0,00 zamietnuté – rozpočet na rok 2018 bol naplnený
BE COOL s.r.o. dm ženský beh 4000,00 0,00 zamietnuté – rozpočet na rok 2018 bol naplnený
Združenie MUDr. Ivana Novotného Terénna terapia Čingov 1300,00 0,00 zamietnuté – rozpočet na rok 2018 bol naplnený
Rodičovské združenie Borkáčik Slávnostná akadémia pri príležitosti 30. výročia založenia MŠ Bohrova 2000,00 0,00 zamietnuté – rozpočet na rok 2018 bol naplnený
Združenie MUDr. Ivana Novotného Projekt „Čisté Vianoce“, kultúrny program pre klientov v resocializačnom zariadení 360,00 0,00 zamietnuté – rozpočet na rok 2018 bol naplnený
Spoločenstvo vlastníkov bytov MÁNES projekt „Revitalizácie terasy na Mánesovom nám. 1-2 aktívnymi obyvateľmi (osadenie kvetináčov a mobiliáru na terase Mánesovo nám. 1-2 , Bratislava) 3800,00 3800,00 schválené Miestnym zastupiteľstvom
Bratislavská správcovská spoločnosť, s.r.o. projekt “ Revitalizácia záhonov pri BD na Rusovskej ceste 5,7,9 v Bratislave-Petržalke 2565,00 2565,00 schválené Miestnym zastupiteľstvom
Bytové družstvo Petržalka-družstvo Revitalizácia zelene závlahovým systémom, dosiatím trávy a dosadením vhodnej nízkej zelene pri BD 3600,00 3600,00 schválené Miestnym zastupiteľstvom
OZ Petržalské ihriská projekt „Lúka Žehrianska – športovo-rekreačno-edukačné miesto“ 4000,00 4000,00 schválené Miestnym zastupiteľstvom
Rodičovské združenie pri MŠ Ševčenkova 35 projekt „Revitalizácia areálu MŠ Ševčenkova 35, Bratislava – ihrisko a pieskoviská“ 4000,00 4000,00 schválené Miestnym zastupiteľstvom
Rodičovské združenie pri ZŠ Pankúchova 4 projekt „Ekoučebňa v exteriéri“ 3738,00 3738,00 schválené Miestnym zastupiteľstvom
HB Fond s.r.o. projekt Komunitná záhradka a trávnik s kvetinovým záhonom a popínavým porastom plota na Zadunajskej ceste 6/A 3947,04 3947,04 schválené Miestnym zastupiteľstvom
OZ Zeler projekt „Účko – komunitný a oddychový priestor“ 0 vrátené 15.1.2019

web od 2day