Finančná komisia

 • vypracováva stanovisko k návrhu rozpočtu mestskej časti, k jeho zmenám a doplnkom, podieľa sa na kontrole jeho čerpania
 • zaujíma stanovisko k návrhu záverečného účtu
 • zaujíma stanovisko k výške nájmu a cene predávaného majetku
 • zaujíma stanovisko k zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti a majetkom jej zvereným do správy hlavným mestom
 • vypracúva stanoviská k návrhom na zavedenie alebo zrušenie miestnej dane, poplatku
 • zaujíma stanovisko pred rozhodnutím o prijatí úveru alebo pôžičky
 • posudzuje návrhy na účasť mestskej časti v obchodných spoločnostiach
Ing. Branislav Kleinert

Mobil: +421 911 498 438
E-mail: branislav.kleinert@gmail.com

 • Poslanec miestneho zastupiteľstva
 • Sloboda a Solidarita, NOVA, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana a SME RODINA– Boris Kollár
 • nezávislý kandidát
 • Volebný obvod č. 1

MUDr. Iveta Plšeková

Mobil: +421 905 703 123
E-mail: plsekova@plsekova.sk

 • Poslankyňa miestneho zastupiteľstva
 • Členka klubu MLADÁ PETRŽALKA a NEZÁVISLÍ
 • Volebný obvod č. 3
Ing. Pavel Šesták

Mobil: +421 908 540 103
E-mail: pavel.sestak@gmail.com

 • Poslanec miestneho zastupiteľstva
 • nezávislý kandidát
 • Člen klubu PRE Petržalku a Zmena zdola
 • Volebný obvod č. 5
Ing. Miloslav Šmíd

Mobil: +421 911 100 095
E-mail: miloslav.smid@gmail.com

 • Poslanec miestneho zastupiteľstva
 • PROGRESÍVNE SLOVENSKO, SPOLU – občianska demokracia
 • Člen klubu Team Vallo
 • Volebný obvod č. 1
Ing. Jozef Vydra

Mobil: +421 949 586 848
E-mail: vydra.jozef@gmail.com

 • Poslanec miestneho zastupiteľstva
 • Sloboda a Solidarita, NOVA, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana a SME RODINA– Boris Kollár
 • Predseda klubu PRE Petržalku
 • Volebný obvod č. 1
Mgr. Pavol Škápik

Mobil: +421 918 776 662
E-mail: skapik@gmail.com

 • Poslanec miestneho zastupiteľstva
 • PROGRESÍVNE SLOVENSKO, SPOLU – občianska demokracia
 • Predseda klubu Team Vallo
 • Volebný obvod č. 3

Ing. Eduard Demel
Mgr. Lenka Jakubčová
Mgr. Albín Mráz

web od 2day