Finančná komisia

 • vypracováva stanovisko k návrhu rozpočtu mestskej časti, k jeho zmenám a doplnkom, podieľa sa na kontrole jeho čerpania
 • zaujíma stanovisko k návrhu záverečného účtu
 • zaujíma stanovisko k výške nájmu a cene predávaného majetku
 • zaujíma stanovisko k zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti a majetkom jej zvereným do správy hlavným mestom
 • vypracúva stanoviská k návrhom na zavedenie alebo zrušenie miestnej dane, poplatku
 • zaujíma stanovisko pred rozhodnutím o prijatí úveru alebo pôžičky
 • posudzuje návrhy na účasť mestskej časti v obchodných spoločnostiach
Mgr., Ing. Peter Cmorej

Adresa: Gercenova 1
Mobil: +421 907 209 700
E-mail: peter.cmorej@gmail.com

 • Poslanec miestneho zastupiteľstva
 • Volebný obvod č. 1
 • SIEŤ, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie, MLADÁ PETRŽALKA, Sloboda a Solidarita, MOST HÍD, Strana zelených
 • Člen klubu Slobodný klub

Mgr. Ivana Antošová

Adresa: A. Gwerkovej 13
Mobil: +421 905 740 705
E-mail: ivanaantos@gmail.com

 • Poslankyňa miestneho zastupiteľstva
 • Volebný obvod č. 4
 • SMER - sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Strana moderného Slovenska, Strana demokratického Slovenska, Strana zelených Slovenska, LEPŠIA ŠTVRŤ
 • Nezaradená
Ing. Michal Fiala

Adresa: Ľubovnianska 18
Mobil: +421 903 927 692
E-mail: fiusko@gmail.com

 • Poslanec miestneho zastupiteľstva
 • Volebný obvod č. 6
 • SIEŤ, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie, MLADÁ PETRŽALKA, Sloboda a Solidarita, MOST HÍD, Strana zelených
 • Nezaradený
JUDr., Mgr. Vladimír Gallo, PhD.

Adresa: Ševčenkova 28
Mobil: +421 905 896 551
E-mail: vladimir.gallo@slovanet.sk

 • Poslanec miestneho zastupiteľstva
 • Volebný obvod č. 2
 • Nezávislý kandidát
 • Nezaradený
Ing. Jozef Vydra

Adresa: Zadunajská cesta 9
Mobil: +421 949 586 848
E-mail: vydra.jozef@gmail.com

 • Poslanec miestneho zastupiteľstva
 • Volebný obvod č. 1
 • Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska; NOVA; OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti; Občianska konzervatívna strana; Konzervatívni demokrati Slovenska
 • Člen klubu ZMENA ZDOLA, NOVA, KDS, OĽANO

Denisa Jančovičová
E-mail: denisa.jncv@gmail.com

Branislav Puliš
E-mail: branopulis@gmail.com

Ján Gajdoš
E-mail: jan.gajdos.59@gmail.com

web od 2day