Komisia dopravy, mobility a bezbariérovosti

Mgr. Tomáš Palkovič

Mobil: +421 949 225 226
E-mail: palkovic.tomas@gmail.com

 • Poslanec miestneho zastupiteľstva
 • PROGRESÍVNE SLOVENSKO, SPOLU – občianska demokracia
 • Člen klubu Team Vallo
 • Volebný obvod č. 2

Ing. Tatiana Kratochvílová

Mobil: +421 918 366 561
E-mail: tana.kratochvilova@gmail.com 

 • Poslankyňa miestneho zastupiteľstva
 • PROGRESÍVNE SLOVENSKO, SPOLU – občianska demokracia
 • Členka klubu Team Vallo
 • Volebný obvod č. 5
Mgr. Ivan Halmo

Mobil: +421 907 735 005
E-mail: halmoivan@gmail.com

 • Poslanec miestneho zastupiteľstva
 • PROGRESÍVNE SLOVENSKO, SPOLU – občianska demokracia
 • Člen klubu Team Vallo
 • Volebný obvod č. 2
Ing. arch. Michala Kozáková

Mobil: +421 907 375 410
E-mail: mich.kozakova@gmail.com

 • Poslankyňa miestneho zastupiteľstva
 • PROGRESÍVNE SLOVENSKO, SPOLU – občianska demokracia
 • Členka klubu Team Vallo
 • Volebný obvod č. 4
PhDr. Daniela Palúchová, PhD., MPH

Mobil: +421 907 192 562
E-mail: daniela.paluchova@gmail.com

 • Poslankyňa miestneho zastupiteľstva
 • Členka klubu MLADÁ PETRŽALKA a NEZÁVISLÍ
 • Volebný obvod č. 4

Ing. Miroslav Behúl PhD.

Mobil: +421 910 982 406
E-mail: m.behul@gmail.com

 • Poslanec miestneho zastupiteľstva
 • Sloboda a Solidarita, NOVA, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana a SME RODINA– Boris Kollár
 • nezávislý kandidát
 • Volebný obvod č. 5
Ing. arch., Mgr. art. Elena Pätoprstá

Mobil: +421 905 537 102
E-mail: patoprsta@creativenet.sk

 • Poslankyňa miestneho zastupiteľstva
 • ZMENA ZDOLA, DEMOKRATICKÁ ÚNIA SLOVENSKA, OĽANO
 • Členka klubu PRE Petržalku a Zmena zdola
 • Volebný obvod č. 2

Martin Dait
Oľga Bohuslavová
Ing. Bc. Jozef Chajdiak

web od 2day