Komisia športu

 • prispieva k formovaniu politiky mestskej časti v oblasti športu, k tvorbe prioritných cieľov mestskej časti v tejto oblasti a zaujíma stanoviská k materiálom, ktoré sa pripravujú na zasadnutie miestneho zastupiteľstva v uvedenej oblasti (najmä k návrhu rozpočtu mestskej časti, návrhom všeobecne záväzných nariadení, žiadostiam o dotáciu)
 • iniciuje riešenie aktuálnych problémov mestskej časti v oblasti športu a berie na vedomie správy z podujatí, ktoré sa v priebehu roka konajú na území mestskej časti
Mgr. Bc. Jozef Fischer

Mobil: +421 911 348 776
E-mail: fischo@gmail.com

 • Poslanec miestneho zastupiteľstva
 • PROGRESÍVNE SLOVENSKO, SPOLU – občianska demokracia
 • Podpredseda klubu Team Vallo
 • Volebný obvod č. 6

Mgr. Ján Bučan

Mobil: +421 903 709 948
E-mail: janbucan@gmail.com

Mgr. Ivan Halmo

Mobil: +421 907 735 005
E-mail: halmoivan@gmail.com

 • Poslanec miestneho zastupiteľstva
 • PROGRESÍVNE SLOVENSKO, SPOLU – občianska demokracia
 • Člen klubu Team Vallo
 • Volebný obvod č. 2
Miroslav Dragun

Mobil: +421 908 145 184
E-mail: miro@sompetrzalcan.sk

Peter Hochschorner

Mobil: +421 905 673 483
E-mail: peterhochsi@gmail.com

 • Poslanec miestneho zastupiteľstva
 • ZMENA ZDOLA, DEMOKRATICKÁ ÚNIA SLOVENSKA, OĽANO
 • Člen klubu PRE Petržalku a Zmena zdola
 • Volebný obvod č. 4
Ing. Lýdia Ovečková

Tel.: +421-2-68 288 863
Mobil: +421 947 487 002
E-mail: lydia.oveckova@hotmail.com

 • Poslankyňa miestneho zastupiteľstva
 • Sloboda a Solidarita, NOVA, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana a SME RODINA– Boris Kollár
 • Predsedníčka klubu PRE Petržalku a Zmena zdola
 • Volebný obvod č. 6
Ing. Branislav Kleinert

Mobil: +421 911 498 438
E-mail: branislav.kleinert@gmail.com

 • Poslanec miestneho zastupiteľstva
 • Sloboda a Solidarita, NOVA, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana a SME RODINA– Boris Kollár
 • nezávislý kandidát
 • Volebný obvod č. 1

Michal Vičan
Mgr. Róbert Vančo
Ing. Stanislav Horínek

web od 2day