Komisia správy majetku a miestnych podnikov

 • vyjadruje sa k návrhom na zriadenie, zrušenie podnikov a organizácií mestskej časti
 • vyjadruje sa k návrhom na odpredaj a prenájom nehnuteľného majetku mestskej časti a majetku zvereného do správy mestskej časti hlavným mestom SR Bratislavou
 • prerokúva návrhy majetkových účastí mestskej časti, miestnych podnikov, miestnych rozpočtových a príspevkových organizácií na podnikaní iných právnických osôb a fyzických osôb
Mgr. Ivan Uhlár

Adresa: Gercenova 6A
Mobil: +421 905 953 744
E-mail: ivan.uhlar20@gmail.com, ivn@azet.sk

 • Poslanec miestneho zastupiteľstva
 • Volebný obvod č. 2
 • SIEŤ, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie, MLADÁ PETRŽALKA, Sloboda a Solidarita, MOST HÍD, Strana zelených
 • Člen klubu Slobodný klub

RNDr. Gabriel Gaži, M.P.A.

Adresa: Znievska 1
Mobil: +421 910 671 039
E-mail: gabriel.gazi@gmail.com

 • Poslanec miestneho zastupiteľstva
 • Volebný obvod č. 5
 • SIEŤ, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie, MLADÁ PETRŽALKA, Sloboda a Solidarita, MOST HÍD, Strana zelených
 • Nezávislý poslanec
JUDr., Mgr. Vladimír Gallo, PhD.

Adresa: Ševčenkova 28
Mobil: +421 905 896 551
E-mail: vladimir.gallo@slovanet.sk

 • Poslanec miestneho zastupiteľstva
 • Volebný obvod č. 2
 • Nezávislý kandidát
 • Nezaradený
Miroslav Lažo

Adresa: Osuského 30
Mobil: +421 903 835 909
E-mail: lazo@hdcslovakia.com

 • Poslanec miestneho zastupiteľstva
 • Volebný obvod č. 3
 • Nezávislý kandidát
 • Nezaradený
Ing. Ján Hrčka

Adresa: Bohrova 11
Mobil: +421 903 601 145
E-mail: jan.hrcka@bonet.sk

 • Poslanec miestneho zastupiteľstva
 • Volebný obvod č. 1
 • Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska; NOVA; OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti; Občianska konzervatívna strana; Konzervatívni demokrati Slovenska
 • Člen klubu Slobodný klub
Ing. Ján Karman

Adresa: Andrusovova 5
Mobil: +421 905 372 234
E-mail: jan.karman@ozonius.sk

 • Poslanec miestneho zastupiteľstva
 • Volebný obvod č. 2
 • SIEŤ, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie, MLADÁ PETRŽALKA, MOST HÍD, Strana zelených
 • Predseda klubu Slobodný klub
Mgr., Ing. Michal Radosa

Adresa: Lietavská 3
Mobil: +421 905 706 310, +421 903 638 255
E-mail: mradosa@hotmail.com, michal.radosa@petrzalka.sk

 • Zástupca starostu
 • Poslanec miestneho zastupiteľstva
 • Volebný obvod č. 3
 • Člen klubu MLADÁ BRATISLAVA, STRANA ZELENÝCH a NEZÁVISLÍ
Ing. Pavel Šesták

Adresa: Starhradská 10
Mobil: +421 908 540 103
E-mail: pavel.sestak@gmail.com

 • Poslanec miestneho zastupiteľstva
 • Volebný obvod č. 5
 • Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska; NOVA; OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti; Občianska konzervatívna strana; Konzervatívni demokrati Slovenska
 • Člen klubu ZMENA ZDOLA, NOVA, KDS, OĽANO

Branislav Krištofič
E-mail: branislavkristofic@gmail.com

Milan Molnár
E-mail: milan.molnar@region-bsk.sk

Henrich Haščák
E-mail: heno.hascak@gmail.com

web od 2day