Komisia správy majetku a miestnych podnikov

 • vyjadruje sa k návrhom na zriadenie, zrušenie podnikov a organizácií mestskej časti
 • vyjadruje sa k návrhom na odpredaj a prenájom nehnuteľného majetku mestskej časti a majetku zvereného do správy mestskej časti hlavným mestom SR Bratislavou
 • prerokúva návrhy majetkových účastí mestskej časti, miestnych podnikov, miestnych rozpočtových a príspevkových organizácií na podnikaní iných právnických osôb a fyzických osôb
Mgr. Ivan Uhlár

Mobil: +421 905 953 744
E-mail: ivan.uhlar20@gmail.com

 • Poslanec miestneho zastupiteľstva
 • Volebný obvod č. 1
 • Sloboda a Solidarita, NOVA, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana a SME RODINA– Boris Kollár
 • Člen klubu Slobodný klub
 • Člen klubu Robíme PRE Petržalku

Ing. Miroslav Behúl PhD.

Mobil: +421 910 982 406
E-mail: m.behul@gmail.com

 • Poslanec miestneho zastupiteľstva
 • Volebný obvod č. 5
 • Sloboda a Solidarita, NOVA, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana a SME RODINA– Boris Kollár
 • Člen klubu Robíme PRE Petržalku
Mgr. Lena Bočkayová

Mobil: +421 905 515 129
E-mail: lena.bockayova@gmail.com

 • Poslankyňa miestneho zastupiteľstva
 • Volebný obvod č. 5
 • nezávislá kandidátka
 • Členka klubu Robíme PRE Petržalku
Ing. Pavel Šesták

Mobil: +421 908 540 103
E-mail: pavel.sestak@gmail.com

 • Poslanec miestneho zastupiteľstva
 • Volebný obvod č. 5
 • nezávislý kandidát
 • Člen klubu PRE Petržalku a Zmena zdola
Mgr. Pavol Škápik

Mobil: +421 918 776 662
E-mail: skapik@gmail.com

 • Poslanec miestneho zastupiteľstva
 • Volebný obvod č. 3
 • PROGRESÍVNE SLOVENSKO, SPOLU – občianska demokracia
 • Podpredseda klubu Team Vallo

web od 2day