Poslanci a poslankyne miestneho zastupiteľstva | 2022 – 2026

Vyhľadávanie


Polat Elalmis

Mobil: +421 944 936 296
E-mail: poslanecpolat@gmail.com

Ing. Gabriela Fulová

Mobil: +421 904 945 691
E-mail: gabriela.fulova@gmail.com


Gréta Gregorová

E-mail: gregorovagreta@gmail.com

 • Poslankyňa miestneho zastupiteľstva
 • Team Bratislava a Progresívne Slovensko
 • sobášiaca poslankyňa
 • Volebný obvod č. 6
Mgr. Ivan Halmo

E-mail: halmoivan@gmail.com


Ing. Alica Hájková

Mobil: +421 905 272 362
E-mail: hajkovaalica@gmail.com

Mgr. Iveta Jančoková

Tel.: +421-2-68 288 863
Mobil: +421 947 487 002
E-mail: iveta.jancokova@petrzalka.sk


Ing. Andrej Kalina

E-mail: andrej.kalina@be-pro.com

Ing. Ján Karman

Tel.: +421 905 372 234
E-mail: jan.karman@ozonius.sk


doc. PhDr. Daniel Klimovský, PhD.

E-mail: daniel.klimovsky.bratislava@gmail.com

 • Poslanec miestneho zastupiteľstva
 • Team Bratislava a Progresívne Slovensko
 • sobášiaci poslanec
 • Volebný obvod č. 4
Ing. Zuzana Kolman Šebestová

E-mail: kolmansebestova.teamba@gmail.com

 • Poslankyňa miestneho zastupiteľstva
 • Team Bratislava a Progresívne Slovensko
 • sobášiaca poslankyňa
 • Volebný obvod č. 2

Ing. arch. Michala Kozáková

Mobil: +421 907 375 410
E-mail: michala.kozakova.teamba@gmail.com

Ing. Tatiana Kratochvílová

E-mail: tana.kratochvilova@gmail.com 

 • Poslankyňa miestneho zastupiteľstva
 • Team Bratislava a Progresívne Slovensko
 • sobášiaca poslankyňa
 • Volebný obvod č. 2

Ing. Michal Kubinský

Mobil: +421 950 880 545
E-mail: michal.kubinsky@petrzalka.sk

Ing. Peter Lošonský

E-mail: peter.losonsky05@gmail.com

 • Poslanec miestneho zastupiteľstva
 • Team Bratislava a Progresívne Slovensko
 • sobášiaci poslanec
 • Volebný obvod č. 6

Ing. Lenka Milincká

E-mail: lenka.milincka@gmail.com

 • Poslankyňa miestneho zastupiteľstva
 • Team Bratislava a Progresívne Slovensko
 • sobášiaca poslankyňa
 • Volebný obvod č. 6
JUDr. PhDr. Ing. Juraj Mravec, PhD, MBA

Mobil: +421 907 222 333
E-mail: mravecjuro2014@gmail.com


Mgr. Viera Némethová

Tel.: +421 949 824 576
E-mail: vieranemeth1@gmail.com

 • Poslankyňa miestneho zastupiteľstva
 • Predsedníčka klubu SASKA PRE Petržalku
 • sobášiaca poslankyňa
 • Volebný obvod č. 1
Mgr. JUDr. Libuša Nicholson

E-mail: nicholsonlibusa@gmail.com


Ing. Michaela Ondrejkovič

E-mail: michaelaondrejkovic@gmail.com

 • Poslankyňa miestneho zastupiteľstva
 • Team Bratislava a Progresívne Slovensko
 • sobášiaca poslankyňa
 • Volebný obvod č. 5
Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá

Mobil: +421 905 537 102
E-mail: patoprsta@creativenet.sk


Pavol Peceň

Mobil: +421 903 852 927
E-mail: pecenp@gmail.com

 • Poslanec miestneho zastupiteľstva
 • Team Bratislava a Progresívne Slovensko
 • sobášiaci poslanec
 • Volebný obvod č. 5
Zdenko Pek

E-mail: poslanec@pek.sk

 • Poslanec miestneho zastupiteľstva
 • Team Bratislava a Progresívne Slovensko
 • sobášiaci poslanec
 • Volebný obvod č. 6

Adam Pekár

E-mail: adampekar@gmail.com

 • Poslanec miestneho zastupiteľstva
 • Team Bratislava a Progresívne Slovensko
 • sobášiaci poslanec
 • Volebný obvod č. 5
Mgr. Natália Podhorná

Mobil: +421 905 221 671
E-mail: natalia.podhorna@yahoo.com


Mgr. Milan Polešenský

Mobil: +421 903 459 169
E-mail: milan@polesensky.sk

 • Poslanec miestneho zastupiteľstva
 • Team Bratislava a Progresívne Slovensko
 • sobášiaci poslanec
 • Volebný obvod č. 3
Adam Sarlós

E-mail: adam.sarlos@gmail.com

 • Poslanec miestneho zastupiteľstva
 • Podpredseda klubu Team Bratislava a Progresívne Slovensko
 • sobášiaci poslanec
 • Volebný obvod č. 1

Mgr. Pavol Škápik

 • Poslanec miestneho zastupiteľstva
 • Podpredseda klubu Team Bratislava a Progresívne Slovensko
 • sobášiaci poslanec
 • Volebný obvod č. 3
Ladislav Točka

E-mail: poslanectocka@gmail.com

 • Poslanec miestneho zastupiteľstva
 • Team Bratislava a Progresívne Slovensko
 • sobášiaci poslanec
 • Volebný obvod č. 3

Ing. Marek Tydor

E-mail: mtydor@gmail.com

 • Poslanec miestneho zastupiteľstva
 • Team Bratislava a Progresívne Slovensko
 • sobášiaci poslanec
 • Volebný obvod č. 4
Juraj Valocsay

Mobil: +421 902 134 494
E-mail: Juraj.Valocsay@petrzalka.sk

 • Poslanec miestneho zastupiteľstva
 • Team Bratislava a Progresívne Slovensko
 • sobášiaci poslanec
 • Volebný obvod č. 5

JUDr. Milan Vetrák, PhD.

Mobil: +421 948 393 457
E-mail: milanvet.vetrak@gmail.com

Ing. Richard Vilkus

Mobil: +421 903 306 416
E-mail: r.vilkus@gmail.com


Ing. Jozef Vydra

Mobil: +421 949 586 848
E-mail: vydra.jozef@gmail.com

Mgr. Vladimír Weber

Mobil: +421 911 786 985
E-mail: vladko.weber@gmail.com

 • Poslanec miestneho zastupiteľstva
 • Team Bratislava a Progresívne Slovensko
 • sobášiaci poslanec
 • Volebný obvod č. 5

Pavol Záhradný

E-mail: arenasgym@chello.sk

web od 2day