Poslanci miestneho zastupiteľstva

Vyhľadávanie


Oľga Adamčiaková

Adresa: Znievska 21
Mobil: +421 905 273 414
E-mail: oadamciakova@gmail.com

 • Poslankyňa miestneho zastupiteľstva
 • Volebný obvod č. 5
 • SIEŤ, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie, MLADÁ PETRŽALKA, Sloboda a Solidarita, MOST HÍD, Strana zelených
 • Členka klubu My sme Petržalka
Mgr. Ivana Antošová

Adresa: A. Gwerkovej 13
Mobil: +421 905 740 705
E-mail: ivanaantos@gmail.com

 • Poslankyňa miestneho zastupiteľstva
 • Volebný obvod č. 4
 • SMER - sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Strana moderného Slovenska, Strana demokratického Slovenska, Strana zelených Slovenska, LEPŠIA ŠTVRŤ
 • Nezaradená
Mgr. Ján Bučan

Adresa: Lachova 26
Mobil: +421 903 709 948
E-mail: janbucan@gmail.com

 • Prvý zástupca starostu
 • Poslanec miestneho zastupiteľstva
 • Volebný obvod č. 3
 • SIEŤ, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie, MLADÁ PETRŽALKA, Sloboda a Solidarita, MOST HÍD, Strana zelených
 • Predseda klubu My sme Petržalka
Mgr., Ing. Peter Cmorej

Adresa: Gercenova 1
Mobil: +421 907 209 700
E-mail: peter.cmorej@gmail.com

 • Poslanec miestneho zastupiteľstva
 • Volebný obvod č. 1
 • SIEŤ, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie, MLADÁ PETRŽALKA, Sloboda a Solidarita, MOST HÍD, Strana zelených
 • Člen klubu Slobodný klub
Mgr. Vladimír Dolinay

Adresa: Topoľčianska 12
Mobil: +421 905 402 560
E-mail: dolinay@gmail.com

 • Poslanec miestneho zastupiteľstva
 • Volebný obvod č. 1
 • Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska; NOVA; OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti; Občianska konzervatívna strana; Konzervatívni demokrati Slovenska
 • Člen klubu ZMENA ZDOLA, NOVA, KDS, OĽANO
PhDr. Ľudmila Farkašovská

Adresa: Bohrova 9
Mobil: +421 908 708 995
E-mail: ludmilafar@gmail.com

 • Poslankyňa miestneho zastupiteľstva
 • Volebný obvod č. 5
 • SMER - sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Strana moderného Slovenska, Strana demokratického Slovenska, Strana zelených Slovenska, LEPŠIA ŠTVRŤ
 • Nezaradená
Ing. Michal Fiala

Adresa: Ľubovnianska 18
Mobil: +421 903 927 692
E-mail: fiusko@gmail.com

 • Poslanec miestneho zastupiteľstva
 • Volebný obvod č. 6
 • SIEŤ, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie, MLADÁ PETRŽALKA, Sloboda a Solidarita, MOST HÍD, Strana zelených
 • Nezaradený
JUDr., Mgr. Vladimír Gallo, PhD.

Adresa: Ševčenkova 28
Mobil: +421 905 896 551
E-mail: vladimir.gallo@slovanet.sk

 • Poslanec miestneho zastupiteľstva
 • Volebný obvod č. 2
 • Nezávislý kandidát
 • Nezaradený
RNDr. Gabriel Gaži, M.P.A.

Adresa: Znievska 1
Mobil: +421 910 671 039
E-mail: gabriel.gazi@gmail.com

 • Poslanec miestneho zastupiteľstva
 • Volebný obvod č. 5
 • SIEŤ, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie, MLADÁ PETRŽALKA, Sloboda a Solidarita, MOST HÍD, Strana zelených
 • Nezávislý poslanec
Ing. Alica Hájková

Adresa: Lietavská 11
Mobil: +421 905 272 362
E-mail: hajkovaalica@gmail.com

 • Poslankyňa miestneho zastupiteľstva
 • Volebný obvod č. 6
 • SIEŤ, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie, MLADÁ PETRŽALKA, Sloboda a Solidarita, MOST HÍD, Strana zelených
 • Členka klubu Slobodný klub
Peter Hochschorner

Adresa: Mlynarovičova 17
Mobil: +421 905 673 483
E-mail: peterhochsi@gmail.com

 • Poslanec miestneho zastupiteľstva
 • Volebný obvod č. 4
 • Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska; NOVA; OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti; Občianska konzervatívna strana; Konzervatívni demokrati Slovenska
 • Člen klubu ZMENA ZDOLA, NOVA, KDS, OĽANO
Mgr. Ľuboš Homola

Adresa: Zadunajská cesta 3
Mobil: +421 949 719 115
E-mail: homola.sagga@gmail.com

 • Poslanec miestneho zastupiteľstva
 • Volebný obvod č. 1
 • Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska; NOVA; OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti; Občianska konzervatívna strana; Konzervatívni demokrati Slovenska
 • Člen klubu ZMENA ZDOLA, NOVA, KDS, OĽANO
Ing. Ján Hrčka

Adresa: Bohrova 11
Mobil: +421 903 601 145
E-mail: jan.hrcka@bonet.sk

 • Poslanec miestneho zastupiteľstva
 • Volebný obvod č. 1
 • Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska; NOVA; OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti; Občianska konzervatívna strana; Konzervatívni demokrati Slovenska
 • Člen klubu Slobodný klub
Jana Hrehorová

Adresa: Budatínska 13
Mobil: +421 903 257 632
E-mail: hrehorova.jana@gmail.com

 • Poslankyňa miestneho zastupiteľstva
 • Volebný obvod č. 5
 • Nezávislá kandidátka
 • Členka klubu ZMENA ZDOLA, NOVA, KDS, OĽANO
Mgr. Vladislav Chaloupka

Adresa: Gessayova 41
Mobil: +421 903 478 604
E-mail: vladislav.chaloupka@gmail.com

 • Poslanec miestneho zastupiteľstva
 • Volebný obvod č. 3
 • Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie, MOST HÍD
 • Člen klubu Slobodný klub
Martin Jóna

Adresa: Pifflova 6
Mobil: +421 905 616 323
E-mail: martin.jona@gmail.com

 • Poslanec miestneho zastupiteľstva
 • Volebný obvod č. 1
 • Člen MR, predseda komisie ÚPVaD, člen komisie kultúry a komisie na ochranu verejného záujmu
 • Člen klubu MLADÁ BRATISLAVA, STRANA ZELENÝCH a NEZÁVISLÍ
Mgr. Ľuboš Kačírek, PhD.

Adresa: Hrobákova 8
Mobil: +421 905 742 977
E-mail: lubos.kacirek@gmail.com

 • Poslanec miestneho zastupiteľstva
 • Volebný obvod č. 3
 • SIEŤ, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie, MLADÁ PETRŽALKA, Sloboda a Solidarita, MOST HÍD, Strana zelených
 • Člen klubu My sme Petržalka
Ing. Ján Karman

Adresa: Andrusovova 5
Mobil: +421 905 372 234
E-mail: jan.karman@ozonius.sk

 • Poslanec miestneho zastupiteľstva
 • Volebný obvod č. 2
 • SIEŤ, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie, MLADÁ PETRŽALKA, MOST HÍD, Strana zelených
 • Predseda klubu Slobodný klub
Mgr. Juraj Kríž

Adresa: Fedinova 5
Mobil: +421 907 387 627
E-mail: jurajkriz@yahoo.com

 • Poslanec miestneho zastupiteľstva
 • Volebný obvod č. 2
 • Člen klubu MLADÁ BRATISLAVA, STRANA ZELENÝCH a NEZÁVISLÍ
PaedDr. Oliver Kríž

Adresa: Jasovská 8
Mobil: +421 903 296 677
E-mail: oliver@kriz.sk

 • Poslanec miestneho zastupiteľstva
 • Volebný obvod č. 6
 • Predseda klubu MLADÁ BRATISLAVA, STRANA ZELENÝCH a NEZÁVISLÍ
Miroslav Lažo

Adresa: Osuského 30
Mobil: +421 903 835 909
E-mail: lazo@hdcslovakia.com

 • Poslanec miestneho zastupiteľstva
 • Volebný obvod č. 3
 • Nezávislý kandidát
 • Nezaradený
Mgr. Miroslava Makovníková Mosná

Adresa: Bzovícka 2
Mobil: +421 904 288 222
E-mail: mirka.mosna@gmail.com

 • Poslankyňa miestneho zastupiteľstva
 • Volebný obvod č. 6
 • Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska; NOVA; OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti; Občianska konzervatívna strana; Konzervatívni demokrati Slovenska
 • Členka klubu ZMENA ZDOLA, NOVA, KDS, OĽANO
Ing. Tomáš Mikus

Adresa: Blagoevova 2
Mobil: +421 918 942 355
E-mail: mikus@srbbonline.sk, office@ascanios.com

 • Poslanec miestneho zastupiteľstva
 • Volebný obvod č. 3
 • Člen klubu MLADÁ BRATISLAVA, STRANA ZELENÝCH a NEZÁVISLÍ
Ing. Lýdia Ovečková

Adresa: Jasovská 51
Mobil: +421 948 081 006
E-mail: lydia.oveckova@hotmail.com

 • Poslankyňa miestneho zastupiteľstva
 • Volebný obvod č. 6
 • Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska; NOVA; OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti; Občianska konzervatívna strana; Konzervatívni demokrati Slovenska
 • Členka klubu ZMENA ZDOLA, NOVA, KDS, OĽANO
PhDr. Daniela Palúchová, PhD., MPH

Adresa: M. C. Sklodowskej 2
Mobil: +421 907 192 562
E-mail: daniela.paluchova@gmail.com, riaditel@dtv.sk

 • Poslankyňa miestneho zastupiteľstva
 • Volebný obvod č. 4
 • Členka klubu MLADÁ BRATISLAVA, STRANA ZELENÝCH a NEZÁVISLÍ
Ing. arch., Mgr. art. Elena Pätoprstá

Adresa: Švabinského 20
Mobil: +421 905 537 102
E-mail: patoprsta@creativenet.sk

 • Poslankyňa miestneho zastupiteľstva
 • Volebný obvod č. 2
 • Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska; NOVA; OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti; Občianska konzervatívna strana; Konzervatívni demokrati Slovenska
 • Predsedníčka klubu ZMENA ZDOLA, NOVA, KDS, OĽANO
Ing. Alexandra Petrisková

Adresa: Holíčska 14
Mobil: +421 915 261 191
E-mail: sasa.petriskova@gmail.com

 • Poslankyňa miestneho zastupiteľstva
 • Volebný obvod č. 5
 • SIEŤ, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie, MLADÁ PETRŽALKA, Sloboda a Solidarita, MOST HÍD, Strana zelených
 • Nezaradená
Mgr., Ing. Michal Radosa

Adresa: Lietavská 3
Mobil: +421 905 706 310, +421 903 638 255
E-mail: mradosa@hotmail.com, michal.radosa@petrzalka.sk

 • Zástupca starostu
 • Poslanec miestneho zastupiteľstva
 • Volebný obvod č. 3
 • Člen klubu MLADÁ BRATISLAVA, STRANA ZELENÝCH a NEZÁVISLÍ
Ing. Pavel Šesták

Adresa: Starhradská 10
Mobil: +421 908 540 103
E-mail: pavel.sestak@gmail.com

 • Poslanec miestneho zastupiteľstva
 • Volebný obvod č. 5
 • Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska; NOVA; OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti; Občianska konzervatívna strana; Konzervatívni demokrati Slovenska
 • Člen klubu ZMENA ZDOLA, NOVA, KDS, OĽANO
Mgr. Ľubica Turčanová

Adresa: Rovniankova 20
Mobil: +421 905 575 832
E-mail: lubicaskorvanek@gmail.com

 • Poslankyňa miestneho zastupiteľstva
 • Volebný obvod č. 3
 • SIEŤ, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie, MLADÁ PETRŽALKA, Sloboda a Solidarita, MOST HÍD, Strana zelených
 • Členka klubu My sme Petržalka
Anna Dyttertová

Adresa: A. Gwerkovej 10
Mobil: +421 907 722 456
E-mail: dyttertovaanna@gmail.com

 • Poslankyňa MZ
 • Volebný obvod č. 4
 • SIEŤ, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie, MLADÁ PETRŽALKA, Sloboda a Solidarita, MOST HÍD, Strana zelených
 • Nezaradená
Mgr. Ivan Uhlár

Adresa: Gercenova 6A
Mobil: +421 905 953 744
E-mail: ivan.uhlar20@gmail.com, ivn@azet.sk

 • Poslanec miestneho zastupiteľstva
 • Volebný obvod č. 2
 • SIEŤ, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie, MLADÁ PETRŽALKA, Sloboda a Solidarita, MOST HÍD, Strana zelených
 • Člen klubu Slobodný klub
JUDr. Milan Vetrák, PhD.

Adresa: Haanova 37
Mobil: +421 948 393 457
E-mail: milanvet.vetrak@gmail.com

 • Poslanec miestneho zastupiteľstva
 • Volebný obvod č. 4
 • Nezávislý kandidát
 • Člen klubu ZMENA ZDOLA, NOVA, KDS, OĽANO
Michal Vičan

Adresa: Gercenova 5
Mobil: +421 903 551 657
E-mail: vican.m@gmail.com

 • Poslanec miestneho zastupiteľstva
 • Volebný obvod č. 1
 • Člen klubu MLADÁ BRATISLAVA, STRANA ZELENÝCH a NEZÁVISLÍ
Ing. Jozef Vydra

Adresa: Zadunajská cesta 9
Mobil: +421 949 586 848
E-mail: vydra.jozef@gmail.com

 • Poslanec miestneho zastupiteľstva
 • Volebný obvod č. 1
 • Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska; NOVA; OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti; Občianska konzervatívna strana; Konzervatívni demokrati Slovenska
 • Člen klubu ZMENA ZDOLA, NOVA, KDS, OĽANO

 

web od 2day