Účasť poslancov na zasadnutiach v roku 2022

Meno poslanca 22.2. 12.4. 17.5. 28.6. *13.7. *28.7. 27.9.
Miroslav Behúl P P  P  P  P  P P
Lena Bočkayová P P  P O  P N P
Ján Bučan P P  P O  P N O
Peter Cmorej P P O  P  P  P P
Miroslav Dragun P P  P O  P  P P
Ľudmila Farkašovská P P  P  P  P  P P
Jozef Fischer P P O  P  P O P
Gabriela Fulová P P  P  P  P  P P
Ivan Halmo P P  P O  P  P P
Peter Hochschorner P P  P  P  P  P P
Jana Hrehorová P P  P  P  P  P P
Iveta Jančoková P P  P  P  P  P P
Ľuboš Kačírek P P  P  P  P  P P
Ján Karman P P  P  P  P  P P
Branislav Kleinert P O  P  P  P  P P
Michala Kozáková P P  P O  P N O
Tatiana Kratochvílová P P  P  P  P  P P
Miroslava Makovníková Mosná P P  P  P  P N P
Lýdia Ovečková P P  P  P O  P P
Tomáš Palkovič P P  P O  P  P P
Daniela Palúchová P P  P  P  P  P P
Elena Pätoprstá P P  P  P  P  P P
Drahan Petrovič P P O  P O  P P
Iveta Plšeková N P  P O N N N
Natália Podhorná P P  P  P  P  P O
Matúš Repka P P  P  P  P  P P
Branislav Sepši P P  P  P  P  P P
Katarína Sklenková P P P  P O  P P
Eva Surovková P P  P  P O  P P
Pavel Šesták P P  P  P  P  P P
Pavol Škápik P O  P  P  P O P
Miloslav Šmíd P P  P O  P N O
Ivan Uhlár P P  P  P  P  P P
Milan Vetrák P P O  P O P P
Jozef Vydra P P  P  P  P  P P
Meno poslanca 24.11. 13.12.
Polat Elalmis P P
Gabriela Fulová P P
Gréta Gregorová P N
Ivan Halmo P P
Alica Hájková P P
Iveta Jančoková P P
Andrej Kalina P P
Ján Karman P P
Daniel Klimovský P P
Tatiana Kratochvílová P P
Zuzana Kolman Šebestová O P
Michala Kozáková P P
Michal Kubinský P P
Jakub Kuruc P P
Lenka Milincká P P
Peter Lošonský P P
Viera Némethová P P
Libuša Nicholson P P
Michaela Ondrejkovič P P
Pavol Peceň P P
Zdenko Pek P P
Adam Pekár P P
Natália Podhorná P P
Milan Polešenský P P
Michal Sabo P P
Adam Sarlós P P
Pavol Škápik P P
Ladislav Točka P P
Marek Tydor P P
Juraj Valocsay P P
Milan Vetrák P P
Richard Vilkus P P
Jozef Vydra P O
Vladimír Weber P P
Pavol Záhradný P P

Vysvetlivky: P – prítomný; O – ospravedlnený; N – neospravedlnený; * mimoriadne zastupiteľstvo.

web od 2day