Účasť poslancov na zasadnutiach v roku 2015

Meno poslanca 20.1. 24.2. 31.3. 5.5. 23.6. 22.9. 27.10. 1.12. 15.12.*
Adamčiaková Oľga O O P P P P P P O
Antošová Ivana P P P P P P P P P
Bučan Ján P P P P P P P P O
Cmorej Peter P P P O P P P P O
Vladimír Dolinay P P P P P P P P O
Dyttertová Anna X X X X X X X X P
Farkašovská Ľudmila P P P P O P P P P
Fiala Michal P P P P P P P P O
Gallo Vladimír P P P P P P P P P
Gaži Gabriel P P P P P P P P O
Hájková Alica P P P P P P P P P
Hochschorner Peter P O P N P P P N P
Homola Ľuboš P P P P P P P P O
Hrčka Ján P P P N P P P N N
Hrehorová Jana P P P O P P P P O
Chaloupka Vladislav P P P P P P P P O
Jóna Martin P P P P P P P P P
Kačírek Ľuboš P P P P P P P P P
Karman Ján P P P P P P P P P
Kríž Juraj P P P P P P P P P
Kríž Oliver P P P P O P P P P
Lažo Miroslav P P P P P P P P P
Makovníková Mosná Miroslava P P P P P P P P P
Mikus Tomáš P P P P P P P P P
Ovečková Lýdia P P P P P P P P P
Palúchová Daniela P P P P P P P P P
Pätoprstá Elena P P P P P P P P P
Petrisková Alexandra P P P P P P P P P
Radosa Michal P P P P P P P P P
Šesták Pavel P P P P P P P P P
Škorvaneková Ľubica P P P P P P P P P
Štrauchová Lucia P P P P P P P P X
Vetrák Milan P P P P P P P P P
Vičan Michal P P P P P P P P P
Vydra Jozef P P P P P P P P P
Uhlár Ivan P P P P P P P P P

Vysvetlivky: P – prítomný; O – ospravedlnený; N – neospravedlnený; * mimoriadne zastupiteľstvo.

web od 2day