Účasť poslancov na zasadnutiach v roku 2017

Meno poslanca 28.2. 25.4. 16.5. 27.6. 26.9. 7.11. 12.12.
Adamčiaková Oľga P P P P P P O
Antošová Ivana P P P P P P P
Bučan Ján P P P P P P P
Cmorej Peter P P O P P P P
Dolinay Vladimír P P P P P P P
Dyttertová Anna P P P P P P P
Farkašovská Ľudmila P P O P P O P
Fiala Michal O P P P P O P
Gallo Vladimír P P P P P P P
Gaži Gabriel P P P P P N P
Hájková Alica P P P P P P P
Hochschorner Peter P P P P N P P
Homola Ľuboš P P N P P P P
Hrčka Ján P P P P P P P
Hrehorová Jana P P P P P P P
Chaloupka Vladislav P P O P P P P
Jóna Martin P P P P P P P
Kačírek Ľuboš P P P P P P P
Karman Ján P P P P P P P
Kríž Juraj P P P P P P P
Kríž Oliver P P P P P P P
Lažo Miroslav P P P P P P O
Makovníková Mosná Miroslava P P P P P P P
Mikus Tomáš P P P P P P P
Ovečková Lýdia P P P P P P P
Palúchová Daniela P P P P P P P
Pätoprstá Elena P P P P P P P
Petrisková Alexandra P O P P P P P
Radosa Michal P P P P P P P
Šesták Pavel P P P P P P P
Turčanová Ľubica P P P P O O P
Vetrák Milan P P P P P P P
Vičan Michal P P P O P P P
Vydra Jozef P P P P P P P
Uhlár Ivan P P P P P P P

Vysvetlivky: P – prítomný; O – ospravedlnený; N – neospravedlnený; * mimoriadne zastupiteľstvo.

web od 2day