Účasť poslancov na zasadnutiach v roku 2019

Meno poslanca 5.2. 26.3. *16.5. 28.5. 10.6. 26.6. *9.9. 30.9. 10.12. *19.12.
Miroslav Behúl P P P P P P P P P
Lena Bočkayová P P P P P P P P P
Ján Bučan P P P P O P P O N
Peter Cmorej O P P P P P P P P
Vladimír Dolinay P P P P P P P P P
Miroslav Dragun P P P P O P P P P
Ľudmila Farkašovská P P P P O P P P N
Jozef Fischer P P P P P P P P O
Gabriela Fulová P P P P P P P P P
Ivan Halmo P P P P P P P P P
Peter Hochschorner P P O P P P O P P
Jana Hrehorová P P P P P P P P P
Iveta Jančoková P P P P P P N P P
Ľuboš Kačírek P P O P P P P P P
Ján Karman P P P P P P P P P
Branislav Kleinert P P P P P P P P P
Michala Kozáková P P P P O P P P P
Tatiana Kratochvílová P P P P P P P P O
Juraj Kríž P P P O P P P P P
Oliver Kríž P P P P P P P P P
Miroslava Makovníková Mosná P P P P P P P P P
Lýdia Ovečková P P P P P P P P P
Tomáš Palkovič P P P P P P P P O
Daniela Palúchová P P P P P P P P P
Elena Pätoprstá P P O P P P N P P
Drahan Petrovič P P P P P P P P N
Iveta Plšeková P P P N P P O P P
Natália Podhorná P P P P P P P P O
Matúš Repka P P P P P P P P P
Branislav Sepši P P P P P P P P P
Pavel Šesták P P P P P P P P P
Pavol Škápik P P P P P P P P P
Ivan Uhlár P P P P P P N P P
Milan Vetrák P P P P P P N P P
Jozef Vydra P P P P P P P P P

Vysvetlivky: P – prítomný; O – ospravedlnený; N – neospravedlnený; * mimoriadne zastupiteľstvo.

web od 2day