Verejné prerokovania

Mestská časť začala intenzívne pracovať na tvorbe Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2016-2023 odsúhlasením návrhu na jeho realizáciu na júnovom zastupiteľstve. Už 29. júla sa uskutočnilo prvé stretnutie pracovných skupín a nasledovalo prvé verejné prerokovanie. Až do konca augusta mohli obyvatelia prostredníctvom dotazníka posielať svoje postrehy, pripomienky, návrhy k tvorbe tohto pre Petržalčanov strategického dokumentu. Po fáze úvodnej komplexnej anlýzy súčasného stavu mestskej časti, ktorú prediskutovali tvorcovia s jednotlivými oddeleniami úradu a v pracovných skupinách ako aj s aktívnym občianskym sektorom. Prezentácia strategického rámca mestskej časti Bratislava-Petržalka a verejná diskusia na tému strategickej vízie a cieľov ďalšieho rozvoja mestskej časti sa uskutočnila dňa 28. septembra 2015 o 16.00 h v CC Centre na Jiráskovej 3.

IMG_0975 IMG_0983 IMG_0994

Širokej verejnosti predkladáme na pripomienkovanie:

Verejné prerokovanie:

web od 2day