Zmluva o nájme nebytového priestoru – garáže

Číslo62/2018
PredmetPrenájom nebytového priestoru – garáže č. 10 na Rovniankovej ul. č. 16 Bratislava
Zmluvná strana 2Tomáš Pastucha
Cena72,00 €
Dátum uzavretia zmluvy21.02.2018
Dátum zverejnenia zmluvy02.03.2018
Dátum účinnosti zmluvy03.03.2018

web od 2day