Pomoc pre dôchodcov

Dom osobitného určenia
Medveďovej 21
Telefón +421-2-62 249 496

Stredisko sociálnych služieb Petržalka, Zariadenie opatrovateľskej služby
Vavilovova 18
Kapacita 20 osôb
Telefón: +421-2-62 317 173
Prechodne po dobu 24 hod. dĺžka pobytu max. 6 mesiacov – bývanie, stravovanie, zaopatrenie.

Stredisko sociálnych služieb Petržalka, Zariadenie opatrovateľskej služby
Mlynarovičova 23
Kapacita 30 osôb
Telefón: +421-2-62 240 378
Prechodne po dobu 24 hod. dĺžka pobytu max. 6 mesiacov – bývanie, stravovanie, zaopatrenie.

Opatrovateľská služba v domácnosti
Vavilovova 18
Telefón: +421-2-62 520 415
Opatrovanie dôchodcu vyžadujúceho si starostlivosť inej osoby je jedna z foriem pomoci občanom, ktorú zabezpečuje Stredisko sociálnych služieb Petržalka. To poskytuje starostlivosť občanovi, ktorý je odkázaný na pomoc inej osoby. Pomoc sa poskytuje denne v pracovných dňoch a v pracovnom čase v byte žiadateľa – opatrovanie, upratovanie, nákup, donáška obedov a pod.

Harris Slovakia NNZ
Haanova 26
Telefón: +421-2-62 245 607, +421 911 427 747
Email: haris@haris.sk

INTERREHAB s.r.o.
Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti
Švabinského 8
Telefón: +421 911 897 065
Email: interrehab@gmail.com

RIDEO, spol. s.r.o., s
Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti
Röntgenova 12
Telefón: +421 915 731 169
Email : kovacova.anicka@centrum.sk

VITA HELP, s.r.o.
Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti
Prokopova 45
Telefón: +421 915 731 169,
Email : kovacova.anicka@gmail.com

Asociácia samaritánov Slovenskej republiky – domáce tiesňové volanie
Telefón: 0910 815 541
Email: info@as-sr.sk
(Informácie o výške príspevku mestskej časti Bratislava–Petržalka pri zriadení domáceho tiesňového volania Telefón: +421-2-68 288 857 Bc. Michalíková)

Dom tretieho veku (v správe magistrátu)
Poloreckého 2
Telefón: +421-2-62 310 065

Petržalský domov seniorov (v správe magistrátu)
Rusovecká cesta 58
Telefón: +421-2-63 838 573

Mestská časť Bratislava-Petržalka prispieva dôchodcom s trvalým pobytom v Petržalke, ktorých príjem nedosahuje sumu 501,- Eur sumou 0,40 – 0,90 Eur na jeden obed. Cena jedného obedu je 3,05 €. Donášku obedov do domácností zabezpečuje Opatrovateľská služba, Vavilovova 18, telefón: +421-2-62 520 415. Podrobné informácie vám poskytneme na telefónom čísle +421-2-68 288 854.

V denných centrách pre dôchodcov sa schádzajú občania v dôchodkovom veku, venujú sa záujmovým činnostiam. V prípade záujmu je možné prihlásiť sa priamo vo vybranom centre.

Denné centrum Osuského 3
Telefón: +421-2-62 314 236
E-mail: kd_osuskeho@petrzalka.sk
Otvorené pondelok – piatok od 13.00 do 17.00 h.

Denné centrum Haanova 8
Telefón: +421-2-62 312 192
E-mail: kd_haanova@petrzalka.sk
Otvorené pondelok, streda – piatok od 13.00 do 17.00 h a utorok od 9.00 do 13.00 h.

Denné centrum Vyšehradská 35
Telefón: +421-2-63 826 447
E-mail: kd_vysehradska@petrzalka.sk
Otvorené pondelok – štvrtok od 13.00 do 17.00 h a piatok od 9.00 do 13.00 h.

Denné centrum Strečnianska 18
Telefón: +421-2-63 813 009
E-mail: kd_strecnianska@petrzalka.sk
Otvorené pondelok – štvrtok od 13.00 do 17.00 h a piatok od 9.00 do 13.00 h.

Denné centrum Medveďovej 21
Telefón: +421-2-62 313 900
E-mail: kd_medvedovej@petrzalka.sk
Otvorené pondelok – piatok od 12.00 do 16.00 h.

Denné centrum Gercenova 8
Telefón: +421-2-62 246 953
E-mail: dc_gercenova@petrzalka.sk
Otvorené pondelok – štvrtok od 12.00 do 16.00 h a piatok od 8.00 do 12.00 h.

Jednota dôchodcov na Slovensku
DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3
Telefón: +421 905 316 526, p. Hudecová
Email: hudmilina@gmail.com

web od 2day