Účasť poslancov na zasadnutiach

Meno poslanca 28.2. 25.4. 27.6. 26.9. 31.10. 12.12.
Adamčiaková Oľga P
Antošová Ivana P
Bučan Ján P
Cmorej Peter P
Dolinay Vladimír P
Dyttertová Anna P
Farkašovská Ľudmila P
Fiala Michal O
Gallo Vladimír P
Gaži Gabriel P
Hájková Alica P
Hochschorner Peter P
Homola Ľuboš P
Hrčka Ján P
Hrehorová Jana P
Chaloupka Vladislav P
Jóna Martin P
Kačírek Ľuboš P
Karman Ján P
Kríž Juraj P
Kríž Oliver P
Lažo Miroslav P
Makovníková Mosná Miroslava P
Mikus Tomáš P
Ovečková Lýdia P
Palúchová Daniela P
Pätoprstá Elena P
Petrisková Alexandra P
Radosa Michal P
Šesták Pavel P
Škorvaneková Ľubica P
Vetrák Milan P
Vičan Michal P
Vydra Jozef P
Uhlár Ivan P

Vysvetlivky: P – prítomný; O – ospravedlnený; N – neospravedlnený; * mimoriadne zastupiteľstvo.

web od 2day