Prezentácia štúdie o nosnom dopravnom systéme

Petržalčania, ktorí majú záujem získať viac informácií o pripravovanom nosnom dopravnom systéme v rámci hlavného mesta SR Bratislavy, ale aj samotnej mestskej časti, môžu využiť verejnú prezentáciu technicko-ekonomickej štúdie k otázkam vybudovania železničnej infraštruktúry prevádzkovania mestských vlakov zapojených do celomestského nosného systému MHD. Verejná prezentácia štúdie bude 15. marca 2010 (pondelok) od 17.00 hod. v kinosále Domu kultúry Zrkadlový háj (Rovniankova 3). Akcie sa zúčastnia predstavitelia miestnej samosprávy, splnomocnenec primátora hlavného mesta pre dopravné systémy Tomáš Fabor, spracovatelia štúdie i zástupcovia železníc či rezortu dopravy. Podujatie zvolal starosta Milan Ftáčnik na základe uznesenia poslancov petržalského miestneho zastupiteľstva a tiež v snahe zapojiť do otvorenej diskusie o dopravnej politike hlavného mesta okrem odbornej aj laickú verejnosť, neziskové, stavovské organizácie či občianskych aktivistov.

web od 2day