Decembrový program Kultúrnych zariadení Petržalka

Značná časť decembrového programu je venovaná nastávajúcim vianočným sviatkom ako napríklad Vianočné stretnutia v Európe (galakoncert medzinárodnej súťaže mladých umelcov v hudbe a tanci), Vianoce deťom (vystúpenia detských folklórnych súborov Hájenka, Jarabinka a Kobylka), Vianoce v Prvosienke (vystúpenie DFS), Folklórne zrkadlenie – Vianoce s EKONÓNOM (ľudová hudba), Tancujúce Vianoce (tanečná šou skupiny CARAMELITOS), Vianočné dekorácie (tvorivé dielne).

Vianočný koncert Fragile v Bratislave
Hudba Ducha – festival duchovnej hudby
PET JAZZ 2013
Vianočný koncert LA GIOIA

web od 2day