Rekonštrukcia budovy ZŠ Turnianska

Druh zákazky Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Číslo obstarávania 3362/2018/RVO
Predmet Rekonštrukcia budovy ZŠ Turnianska
Celková suma
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Poznámka Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska na uskutočnenie stavebných prác
Predloženia ponuky 23.03.2018
Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

 

Časť 1

Názov SOAR sk, a.s.
IČO 50442201
Adresa Pri Rajčianke 49, 010 01 Žilina
Druh zákazky Podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác
Číslo obstarávania 3362/2018/RVO
Predmet Rekonštrukcia budovy ZŠ Turnianska, časť 1: Rekonštrukcia budovy ZŠ
Celková suma 332 385,84
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 03.04.2018
Poznámka Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska na uskutočnenie stavebných prác
Predloženia ponuky 23.03.2018
Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

 

Časť 2

Názov KANGO, spol. s r.o.
IČO 36233170
Adresa Hlavná 45, 925 05 Vozokany
Druh zákazky Podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác
Číslo obstarávania 3362/2018/RVO
Predmet Rekonštrukcia budovy ZŠ Turnianska, časť 2: Výstavba detského ihriska pre potreby MŠ
Celková suma 42 398,65€
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 03.04.2018
Poznámka Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska na uskutočnenie stavebných prác
Predloženia ponuky 23.03.2018
Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day