Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia na stavbu KOPČIANSKA – JUH, II.

Vybudovanie novej polyfunkčnej zóny s vlastným zázemím. Navrhovaný investičný zámer prináša do územia nové plochy bývania/prechodného ubytovania, občianskej vybavenosti spolu s prislúchajúcimi vybavenostnými funkciami orientovanými pre širšie vrstvy obyvateľstva a návštevníkov lokality. Uvedená žiadosť je uvedená na adrese: http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/kopcianska-juh-polyfunkcna-zona-bratislava

web od 2day