Zasadnutie zo dňa 4. februára 2020

Zasadnutie Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava-Petržalka sa uskutoční
4. februára 2020 o 9.00 h
v spoločenskej miestnosti č. 2, Ekonomickej Univerzity v Bratislave, Dolnozemská cesta č. 1, Bratislava.

web od 2day