Rekonštrukcia toaliet chlapcov a dievčat na 2, 3, 4 a 5. NP a stavebné úpravy v šatni telocviku na 1. NP pavilónu B3, ZŠ Budatínska 61 Bratislava-Petržalka

Druh zákazky Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO
Číslo obstarávania
Predmet „Rekonštrukcia toaliet chlapcov a dievčat na 2, 3, 4 a 5. NP a stavebné úpravy v šatni telocviku na 1. NP pavilónu B3, ZŠ Budatínska 61 Bratislava-Petržalka“
Celková suma max. 83.070,00 EUR bez DPH
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Poznámka Hlavný predmet – 45000000-7 – Stavebné práce
Predloženia ponuky do 03.07.2020 do 12:00 hod.
Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day