Stavebné objekty (SO) a prevádzkový súbor (PS), ktoré sú súčasťou stavby Južné mesto-zóna B1, Bratislava Petržalka, na ktorú vydala Mestská časť Bratislava-Petržalka stavebné povolenie č. 3684/2015/10-UKSP/Vč-63 dňa 5.8.2015, právoplatné dňom 9.9.2015

web od 2day