Nákup technického vybavenia a komponentov (AP-Nurse) – Projekt niCE-life

Druh zákazky Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO
Číslo obstarávania
Predmet „Nákup technického vybavenia a komponentov (AP-Nurse) – Projekt niCE-life“
Celková suma max. 12 119,97 EUR bez DPH
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Poznámka Hlavný predmet 30215000-9 Technické (hardvér) vybavenie mikropočítačov, 31434000-7 Lítiové akumulátory, 30210000-4 Stroje na spracovanie údajov (hardvér), 30213000-5 Osobné počítače, 30236000-2 Rôzne počítačové vybavenie, 30237000-9 Časti a príslušenstvo počítačov a spotrebný materiál k nim, 30237310-5 Doplnkové náplne pre tlačiarne
Predloženia ponuky najneskôr do 24.09.2020 do 16:00 hod.
Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day