SO 44.4.1 Silnoprúdové rozvody – vonkajšie osvetlenie-zóna B-vetva BB, ktorý je súčasťou stavby „Južné mesto Bratislava-Petržalka, Primárna infraštruktúra“

web od 2day