Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: Kopčianska JUH – stavba V, verejná infraštruktúra, Polyfunkčná obytná zóna, Kopčianska ul., v katastrálnom území Petržalka

web od 2day