Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na zmenu dokončenej stavby – doplnenie technického vybavenia strechy a hygienické zázemie, Einsteinova 33, Bratislava-Petržalka

web od 2day