Prinášame novú rubriku

Pretože odpovedať na vaše podnety v najväčšej fejsbúkovej skupine o Petržalke, žiaľ, máme zakázané.

Na fejsbúku sa človek dočíta naozaj čokoľvek. Niekedy sa nad tým dá pousmiať, inokedy to môže aj naštvať. Čo by sme ale prehliadať nemali, sú rôzne hoaxy a klamstvá.

Aj na sociálnych sieťach mestskej časti Bratislava-Petržalka sa preto snažíme o maximálnu presnosť a korektnosť. Dookola tiež odpovedáme aj na podobné alebo i tie isté opakujúce sa otázky. Vždy s cieľom uviesť veci na pravú mieru a zasadiť ich do širšieho kontextu. Nech si môžete sami utvoriť čo najobjektívnejší názor.

Samozrejme, nikto nie je neomylný a aj my sa sem tam utneme. Nemáme však problém si to priznať, ospravedlniť sa a informáciu upraviť.

Ak ste sa ale doteraz čudovali, prečo sme v skupine BRATISLAVA – PETRŽALKA s viac ako 20-tisícmi členmi na rozdiel od iných komunikačných platforiem ticho, žiaľ, máme v nej od administrátorov ako oficiálny profil mestskej časti zakázané odpovedať na vaše komentáre, otázky a podnety. Neváhajte nám ich teda posielať priamo, napríklad cez našu skupinu Z petržalskej obývačky. Tak či onak, naposledy sme sa tam dozvedeli, že naša samospráva neplní sľuby a sľubuje to, čo splniť ani nevie a k tomu ako bonus okráda vás, obyvateľov.

Nie je to však pravda a práve preto vznikla naša nová rubrika PETRŽALKA ODPOVEDÁ. Budeme v nej pravidelne reagovať na vaše podnety, ktoré síce adresujete svojej samospráve, no priamo vám odpovedať nemôže. A začíname zostra – podnetom Petržalčana, ktorého trápi parkovanie a daň za byt.

 

 

1, PLATENÉ PARKOVANIE Z DIELNE PETRŽALKY? NEEXISTUJE
Naša mestská časť spustila na jeseň 2019 pilotný parkovací systém v duchu Byť Petržalčanom sa oplatí, čiže s cieľom zvýhodniť obyvateľov s trvalým pobytom v Petržalke.

V praxi to od začiatku až do tohto momentu funguje tak, že naši rezidenti, ktorí spĺňajú dve základné podmienky:

1. majú trvalý pobyt v mestskej časti a

2. zaregistrované vozidlo v systéme či mobilnej aplikácii URBI Parkovanie, parkujú v rámci celej Petržalky na našich modrých regulovaných parkoviskách s týmito vozidlami ÚPLNE ZDARMA 24 HODÍN, 7 DNÍ V TÝŽDNI. VIAC INFO TU.  

1, PLATENÉ PARKOVANIE Z DIELNE MESTA? PODĽA PLÁNU 
V Petržalke však funguje od 10. januára okrem nášho parkovacieho systému aj celomestská parkovacia politika PAAS pod hlavičkou bratislavského magistrátu. Jej pravidlá sa v našej mestskej časti zatiaľ vzťahujú iba na miestnu časť DVORY IV.

Vo zvyšku Petržalky platia aj naďalej pravidlá petržalského parkovacieho systému a aktuálne stále nie je jasné, kedy a kde sa bude PAAS v našej samospráve rozširovať. Primátor Matúš Vallo ale už vo svojej volebnej kampani v roku 2018 hovoril o jednotnom parkovacom systéme pre celé mesto, v ktorom by za parkovanie platili všetci, avšak rezidenti by boli oproti nerezidentom zvýhodnení.
VIAC INFO TU.

1, NOVÉ PARKOVACIE MIESTA? VZNIKLI, ZATIAĽ NIE VÝSTAVBOU 
Čo sa týka tvorby nových parkovacích miest, stovky z nich sme už v mestskej časti vytvorili aj vďaka odťahom nepoužívaných vrakov, ktoré ich zbytočne blokovali. Zároveň sú stále aktuálne plány kolegov z magistrátu, ktorí by chceli postaviť verejný parkovací dom na Wolkrovej ulici. V neposlednom rade platí, že cieľom každej regulácie parkovania je najmä zníženie počtu vozidiel a určenie jasných pravidiel. Tento desiatkami rokov odkladaný problém sa nedá vyriešiť v priebehu pár rokov a len výstavbou nových parkovacích kapacít.

Kto hovorí opak, zavádza alebo klame.

2, DAŇ ZA BYT NA PLATY POSLANCOV A STAROSTU? NEZMYSEL 
V Bratislave a Košiciach, na rozdiel od iných slovenských samospráv, platí, že správu a výber miestnych daní a poplatkov vykonávajú tak mestské časti, ako aj magistráty. Do gescie kolegov z bratislavského magistrátu napríklad patrí poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady alebo aj DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI.

Zaplatiť ju teda treba magistrátu, konkrétne ich oddeleniu miestnych daní a poplatkov, ktoré sídli aj na Blagoevovej ulici 9 u nás v Petržalke. Aby hlavné mesto mohlo správne vypočítať jej výšku, zaplateniu predchádza podanie daňového priznania. VIAC INFO TU.

Čo sa týka navyšovania počtu našich kolegov, vzhľadom na viac ako trojročnú reštrukturalizáciu Miestneho úradu Petržalka i jeho organizácií a zvýšenie našej efektivity – napríklad v podobe prechodu údržby z externých dodávateľov a samostatných subjektov na interných zamestnancov – to vyzerá tak, že podobné počty zamestnancov dokážu nielenže vykonávať väčšinu činností svojpomocne, vo väčšom rozsahu a kvalitnejšie, ale popri tom dokážeme ako samospráva tvoriť aj miliónové prebytky, ktoré investujeme do ďalších nových projektov, rekonštrukcií, rozširovania kapacít škôl, údržby, vybavenia pre kolegov a podobne. VIAC INFO TU.

V neposlednom rade platí, že odmeny vašich volených zástupcov, vrátane platu vášho starostu Jána Hrčku, ktorý minulý rok ODMIETOL schválené navýšenie svojej základnej mzdy o 40 percent na 6314 eur s účinnosťou od 1. júla 2021, nájdete TU.

Ak ste tento príspevok dočítali až do konca, ĎAKUJEME za jeho šírenie aj za to, že sa zaujímate o veci verejné spolu s nami.

#petrzalkaodpoveda

web od 2day