So spúšťaním zón Petržalka navyšuje aj počty návštevníckych hodín pre rezidentov

Tí bez auta ich získajú až 150 na rok.

Po trojročnej práci na vylepšovaní Petržalského parkovacieho systému aj na základe vašich podnetov a našich skúseností z praxe veľmi dobre vieme, čo treba ďalej zlepšovať.

Samozrejme, po desaťročiach rastúceho počtu áut a neriešenia tejto agendy to ide často ťažko a zdĺhavo.

Petržalka však maká ďalej a po postupnom spúšťaní parkovacích zón v najproblematickejších lokalitách či postupnom začleňovaní súkromných parkovísk do verejného parkovania výrazne navyšuje aj návštevnícke hodiny pre svojich rezidentov.

NÁVŠTEVNÍCKE HODINY PETRŽALČANOV OD 3. OKTÓBRA 2022

  • rezident bez auta 150 hodín na rok (predtým 60 hodín);
  • rezident s jedným autom 100 hodín na rok (predtým 30 hodín);
  • rezident s dvomi autami 50 hodín na rok (predtým 0 hodín).

V praxi to znamená, že návštevy Petržalčana bez auta môžu vďaka jeho príspevku do nášho spoločného rozpočtu cez prihlásený trvalý pobyt parkovať na modrých parkoviskách nepretržite až 2 týždne v roku.

Nehovoriac o možnosti bezplatného parkovania návštevníkov s použitím mobilnej aplikácie URBI v pondelok až štvrtok od 07:00 do 18:00 a od piatka 07:00 do nedele 18:00. 

POZOR! Vzhľadom na aktuálne spúšťanie zón v najvyťaženejších lokalitách Petržalky, ktoré našim rezidentom prinesú čoraz väčší komfort v najbližších týždňoch a mesiacoch, získa každý už registrovaný rezident v Petržalskom parkovacom systéme navýšené návštevnícke hodiny v plnej výške už do konca roka 2022.

To znamená, že v poslednom štvrťroku ich nebudeme pre už existujúcich rezidentov alikvotne znižovať. Alikvotnú čiastku získajú len nové registrácie.

Požiadať o petržalské návštevnícke hodiny môže po bezplatnej registrácii na www.PARKOVANIEVPETRZALKE.sk alebo v mobilnej aplikácii URBI Parkovanie každý dospelý obyvateľ s trvalým pobytom v Petržalke.

Tí, ktorí ich už máte k dispozícii, nemusíte urobiť nič a navýšené návštevnícke hodiny sa vo vašich kontách objavia automaticky do pondelka 3. októbra.

#petrzalkamaka #parkovanievpetrzalke

web od 2day