8578/2022/05-UKSP/2-Vl-69 – Rozhodnutie predlžuje platnosť stavebného povolenia č. 8058/2022/05-UKSP/2-Vl-61 zo dňa 03.12.2020 na stavbu: KOPČIANSKA – JUH, V. stavba, Polyfunkčná obytná zóna, sektor B, Kopčianska, Bratislava

web od 2day