265/2022/05-UKSPaŠSU/Jk-11 – Rozhodnutie povoľuje stavebné objekty: SO-07.1 Obslužná komunikácia, vetva B1-H, SO-07.2.2 Parkovisko, vetva B1-H, SO-07.3 Spevnené plochy, pozdĺž vetvy B1-H ako súčasť stavby: „Južné Mesto – zóna B1, Bratislava-Petržalka

web od 2day