4565/2022/05-UKSPaŠSÚ/Mi – Informácia – zverejnenie informácie o podaní návrhu na stavbu „JUŽNÉ MESTO – ZÓNA A3+A5 Viacpodlažná bytová výstavba

web od 2day