Od 1. apríla 2023 si rodičia za škôlky priplatia, no čaká ich aj kompenzácia

Petržalka spolu s ďalšími samosprávami pristupuje k nevyhnutnému opatreniu.

Mestská časť Bratislava-Petržalka sa vždy snaží robiť svoje rozhodnutia na základe porekadla „dvakrát meraj a raz rež.“ Niekedy meriame dokonca aj viackrát, len aby sme predišli prípadným negatívnym dopadom na našich obyvateľov.

Rovnako sme postupovali i v prípade poplatkov za materské školy, ktoré nás aktuálna ekonomická situácia, inflácia a najmä rozhodnutie vlády o zvýšení daňového bonusu vyplácaného zákonnému zástupcovi dieťaťa vo vzťahu k zníženiu rozpočtu samosprávy donútili zvýšiť.

Návrhov na úpravu príspevkov bolo niekoľko a predchádzala im široká diskusia. Finálne rozhodnutie padlo na štvrtom zasadnutí miestneho zastupiteľstva v utorok 14. marca v Dome kultúry Zrkadlový háj.

Vzhľadom na zvýšenie energií, rozširovanie kapacít materských škôl a zvyšovanie platov našich učiteľov a nepedagogických kolegov poslanci zahlasovali za navýšenie príspevku na ČIASTOČNÚ úhradu nákladov z pôvodných 40 EUR na 75 EUR mesačne. Vyššia sadzba začne platiť od 1. apríla 2023.

Uvedomujeme si, že 35-eurový rozdiel môže mnohým spôsobovať prievan v peňaženkách. S cieľom vyvarovať sa neblahému dopadu opatrenia tak „prvýkrát pridáme aj kompenzácie pre rodiny, ktoré majú viac detí,“ uviedol na margo nevyhnutného zdraženia vedúci referátu komunikácie mestskej časti Petržalka Jozef Rybár.

V praxi to teda bude fungovať tak, že zatiaľ čo za prvé dieťa zaplatíte 75 EUR, na každé ďalšie platí „zľava“ vo výške 50 %. Vo výsledku tak za každé nasledujúce dieťa zaplatíte 37,50 EUR, čo je v konečnom dôsledku menej než pôvodných 40 EUR.

Navyše stále platí, že v prípade dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, sa v príspevok v materskej škole neuhrádza vôbec. Ak je preto prvé dieťa predškolákom, na jeho súrodenca sa 50-percentná „zľava“ nevzťahuje a je teda potrebné uhradiť poplatok v plnej výške 75 EUR.

Ako tiež uvádza zástupkyňa prednostu pre školstvo a vzdelávanie Andrea Garanová, „najnovšie zvyšovanie platov nepedagogických i pedagogických zamestnancov v školstve od januára o 7 a 10 % spolu s nárastom platov v septembri o ďalších 10 a 12 % nás zase bude stáť asi milión EUR ročne.“

Dôležité je preto si uvedomiť, že pri počte 27 materských škôl v správe mestskej časti prinesie „zvýšenie poplatku na 75 EUR za školné v škôlke našej samospráve zhruba trištvrte milióna EUR, čo zďaleka nepokryje všetky spomínané náklady,“ dopĺňa ju starosta Petržalky Ján Hrčka.

Situácia je totiž omnoho zložitejšia. „Ak by sme chceli pokryť všetky výdaje, príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v našich materských školách by musel byť nie 75, ale minimálne 100 EUR,“ uzatvára Hrčka.

Zdražovanie sa pritom netýka len Petržalky, ceny školného rastú aj v iných mestských častiach. Všetci oslovení sa teda zhodujú, že zvyšovanie poplatkov zďaleka nie je len chabá výhovorka samospráv, ale ide o reálny stav, ktorý si vyžaduje funkčné riešenia.

VIAC INFO o tejto téme i voľných kapacitách v našich materských školách vám kedykoľvek radi poskytnú kolegyne a kolegovia z oddelenia školstva www.PETRZALKA.sk/skolstvo.

 #petrzalkamaka

web od 2day