Rozhodnutie povoľuje užívanie časti stavby – Južné mesto-Zóna C4, Viacpodlažná bytová výstavba, Bratislava-Petržalka“ (1. etapa)

web od 2day