5318/2022/05-UKSPaŠSÚ/Gj Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na objekty dopravných stavieb pre stavbu s názvom: Južné Mesto – Zóna B3-B4-AB2, Bratislava – Petržalka

web od 2day