Športové zariadenia Petržalky získali financie na modernizáciu svojej haly na Prokofievovej

Primárnym zámerom obnovy Športovej haly Prokofievova je zefektívnenie jej využívania pre športové kluby aj verejnosť.

Mestská časť Bratislava-Petržalka nedávno informovala o získaní dotácie vo výške viac ako jeden milión eur na obnovu plavárne v priestoroch ZŠ Pankúchova 4, vďaka čomu bude schopná opraviť a sprevádzkovať najmä dlhodobo nefunkčný a zanedbaný bazén.

Financie sa jej podarilo získať z grantovej výzvy Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry z dielne Fondu na podporu športu.

Do výzvy sa úspešne zapojila aj spoločnosť Športové zariadenia Petržalky, s.r.o. (ŠZP).

Miestnej športovej organizácii bol pridelený grant vo výške takmer 340-tisíc eur, ktoré poputujú na komplexnú rekonštrukciu existujúcej športovej haly na Prokofievovej 2. Poskytnutá dotácia musí byť v zmysle pravidiel Fondu vyčerpaná najneskôr do konca roka 2025.

ŠZP sa pri obnove telocvične budú spolupodieľať na financovaní, a to sumou takmer pol milióna eur.

„Petržalka potrebuje multifunkčné športové haly ako soľ. Mestská časť má v správe štyri športové haly, ale všetky sú v prenájme. Športová hala Prokofievova, ktorú majú v prenájme práve ŠZP, má potenciál byť ziskovou, no je v nevyhovujúcom technickom stave,” konštatuje konateľ ŠZP Matúš Súlovec, ktorý dodáva, že práve z tohto dôvodu sa ŠZP po tom, čo získali halu do prenájmu, usilovali o získanie predmetnej dotácie.

Čoskoro sa zoznam športových hál rozrastie o piatu – Multifunkčnú športovú halu Pankúchova -, na ktorú sa mestskej časti najnovšie podarilo vysúťažiť zhotoviteľa základovej dosky a v najbližších týždňoch by mali začať prvé výkopové práce.

 

Úpravy “od hlavy po päty”

 

Mestská časť Petržalka má aktuálne na svojom území v správe štyri kryté športové haly – na Znievskej 1/A, Gercenovej 25, Wolkrovej 47 a Prokofievovej 2.

Zatiaľ čo prvé tri dlhodobo prenajíma, objekt haly na Prokofievovej ulici je multifunkčný. Veľkú a malú telocvičňu v hale donedávna ŠZP ponúkali za poplatok športovým klubom aj voľnočasovým športovcom na hranie futsalu, florbalu či tancovanie. Aktuálne je možnosť prenájmu vzhľadom na prebiehajúce prípravné práce pozastavená.

Po vypuknutí vojny na Ukrajine slúžila ako dočasné ubytovacie zariadenie pre ukrajinských odídencov.

Mestská časť Petržalka má halu v správe od roku 1993, teda už 30 rokov. Pri hlbšom skúmaní jej priestorov bol zistený výrazne opotrebovaný stav celého objektu. Pri prenajímaní priestorov bola preto zo strany samosprávy vznesená požiadavka, aby ich ŠZP obnovili.

Revitalizácia má spočívať v oprave strechy, výmene okien aj palubovky, stavebnej obnove vnútorných priestorov – hlavne šatní – doplnení vzduchotechniky aj výmene svietidiel.

„V roku 2023 bude zrealizovaná prvá etapa, a to oprava strechy, výmena okien aj palubovky a doplnenie vzduchotechniky, druhá etapa prác bude pokračovať v lete 2024,” doplnil Súlovec.

Petržalka tak získa ďalšiu modernú športovú halu pre profesionálnych športovcov aj širokú verejnosť.

Aktuálne prebiehajú prípravné práce, ktoré zahŕňajú vypratávanie priestorov, aby následná obnova prebehla bez väčšieho zdržania. ŠZP plánujú halu opätovne uviesť do prevádzky po ukončení I. etapy, teda začiatkom septembra. O ďalšom postupe prác bude mestská časť verejnosť informovať aj na webe petrzalka.sk/PROKOFIEVOVA.

web od 2day