8053/2023/RSÚ/Mu + príloha – Zverejnenie informácie o podaní žiadosti o predĺženie platnosti územného rozhodnutia č. 1360/2019/10-UKSP/6/Mu zo dňa 06.06.2019, právoplatného dňa 14.08.2019, ktorým bola umiestnená stavba: Strip Mall – Panónská cesta – Južné mesto – zóna A – Bratislava, Bratislava – Petržalka

web od 2day