Rozhodnutie nariaďuje úpravy už zrealizovanej stavby – objekty A,B,C,D a E, ktoré sú súčasťou stavby Nové Domino, Jasovská ulica, Bratislava-Petržalka + 18 príloh (situácie)

web od 2day