Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby – Kopčianska – Infraštruktúra Nová Bratská, XI. stavba, k. ô. Bratislava-Petržalka

web od 2day